Inzicht in paletopties
Wanneer u de kleurdiepte van een afbeelding vermindert, moet u een paletoptie selecteren. Afhankelijk van de gekozen kleurdiepte zijn er twee of drie van de volgende methoden beschikbaar:
Geoptimaliseerde mediaan— meet en rangschikt elke kleur op de frequentie waarmee deze in de afbeelding voorkomt en gebruikt de meest voorkomende kleuren om het nieuwe palet te bepalen. Zelfs als uw afbeelding minder kleuren bevat dan het palet dat wordt gegenereerd, is het mogelijk dat sommige kleuren met deze methode niet precies worden weergegeven. Deze methode is daarom minder nauwkeurig dan de methode Geoptimaliseerd octaal, maar is beter in het wegen van kleurbelang.
Geoptimaliseerd octaal— maakt een structuur van acht niveaus met acht knooppunten die in totaal 256 kleuren opleveren om het nieuwe palet te bepalen. Met deze methode wordt geprobeerd elke kleur in de oorspronkelijke afbeelding te reproduceren. Als uw afbeelding dus minder kleuren bevat dan het gegenereerde palet, is elke kleur van de afbeelding aanwezig. Deze methode is sneller en preciezer dan Geoptimaliseerde mediaan, maar is minder goed voor het wegen van het kleurbelang.
Windows — wijzigt de kleur van elke pixel in de dichtstbijzijnde kleur van het Windows-palet
Standaard/webveilig — wijzigt de kleur van elke pixel in de dichtstbijzijnde kleur van het standaard webveilige palet. Met deze methode kunt u afbeeldingen voor het internet maken die op de meeste monitors kunnen worden weergegeven zonder kleurverstoring.