Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
U kunt enkelvoudige of meervoudige handelingen die u tijdens het bewerken van een afbeelding uitvoert, ongedaan maken. U kunt bijvoorbeeld penseelstreken, kleuraanpassingen of effecten die u op de afbeelding hebt toegepast, ongedaan maken. U kunt ook enkelvoudige of meervoudige handelingen die u ongedaan heeft gemaakt, opnieuw uitvoeren.
Ook kunt u terugkeren naar de laatst opgeslagen versie van de afbeelding.
Met het palet Geschiedenis kunt u acties selectief ongedaan maken en opnieuw toepassen, ongeacht de volgorde waarin u deze heeft uitgevoerd.
Belangrijk! U kunt Ongedaan maken niet gebruiken om de volgende acties ongedaan te maken: namen van bestanden wijzigen, bestanden opslaan, bestanden openen en sluiten, het Klembord leegmaken, wijzigingen aanbrengen die niet specifiek op de huidige afbeelding maar op het hele programma van toepassing zijn (zoals wijzigingen in kleurinstellingen en voorkeuren), of bewerkingen uitvoeren waardoor beeldpixels niet worden veranderd (bijvoorbeeld in-/uitzoomen of scrollen).
Bedieningselementen Ongedaan maken en Opnieuw op het palet Geschiedenis
Via het palet Geschiedenis kunt u meerdere acties en specifieke acties ongedaan maken. Het palet Historie bevat alle acties die zijn uitgevoerd op de actieve afbeelding. De meest recente actie staat bovenaan in de lijst en de actie die het eerst is uitgevoerd staat onderaan in de lijst. In tegenstelling tot de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw kunt u met het palet Geschiedenis acties selectief ongedaan maken en opnieuw toepassen, ongeacht de volgorde waarin u deze heeft uitgevoerd.
Op het palet Geschiedenis worden standaard de laatst uitgevoerde 250 acties voor de actieve afbeelding opgeslagen. U kunt de voorkeuren voor Ongedaan maken instellen en een hoger of lager aantal opdracht opgeven.
In de onderstaande tabel staan alle knoppen van het palet Geschiedenis die betrekking hebben op de bedieningselementen Ongedaan maken/Opnieuw.
 
Ongedaan maken tot hier
De geselecteerde actie en alle volgende acties worden ongedaan gemaakt. Op deze knop klikken komt op hetzelfde neer als klikken op het oogpictogram van een object. Ongedaan gemaakte acties worden gemarkeerd met een blanco vakje .
Opnieuw uitvoeren tot hier
De geselecteerde actie en alle voorgaande ongedaan gemaakte acties worden opnieuw uitgevoerd. Op deze knop klikken komt op hetzelfde neer als klikken op het oogpictogram met een gele X van een object.
Geselecteerde bewerking Ongedaan maken
Een geselecteerde actie wordt ongedaan gemaakt. Op deze knop klikken komt op hetzelfde neer als klikken op het oogpictogram van een object terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Opmerking: Als u een geselecteerde actie ongedaan maakt, kan dit een conflict opleveren met volgende acties en leiden tot onbedoelde resultaten.
Geselecteerde bewerking Opnieuw
Een geselecteerde actie wordt opnieuw uitgevoerd. Op deze knop klikken komt op hetzelfde neer als klikken op het oogpictogram van een object met een rode X terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.
Opdrachten voor ongedaan maken wissen
Alle selectief ongedaan gemaakte acties worden omgezet naar opdrachten die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt of opnieuw kunnen worden uitgevoerd. U wordt gevraagd de actie te bevestigen voordat deze wordt uitgevoerd.
Opdrachten weergeven die niet ongedaan kunnen worden gemaakt
Alle opdrachten die niet ongedaan kunnen worden gemaakt, worden weergegeven of verborgen. Opdrachten die niet ongedaan kunnen worden gemaakt, worden grijs weergegeven.
Vorige opdrachten leegmaken
Alle acties op het palet Geschiedenis worden omgezet naar opdrachten die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. U wordt gevraagd de actie te bevestigen voordat deze wordt uitgevoerd.
Zie Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren via het palet Geschiedenis voor meer informatie over het gebruik van het palet Geschiedenis.
* Een actie ongedaan maken
tabblad Bewerken 
Kies Bewerken Ongedaan maken.
Wilt u meerdere acties ongedaan maken, drukt u meermaals op Bewerken Ongedaan maken.
Met de opdracht Ongedaan maken kunt u meerdere acties ongedaan maken in de volgorde waarin u ze heeft uitgevoerd. Voor het selectief ongedaan maken van acties kunt u het palet Geschiedenis gebruiken.
Als de bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt, is de opdracht Ongedaan maken niet beschikbaar.
U kunt een actie ook ongedaan maken door te klikken op de knop Ongedaan maken op de standaardwerkbalk of door op Ctrl + Z te drukken.
* Een actie opnieuw uitvoeren
tabblad Bewerken 
Kies Bewerken Opnieuw.
Met de opdracht Opnieuw kunt u meerdere acties opnieuw uitvoeren in de volgorde waarin ze ongedaan zijn gemaakt. Voor het selectief opnieuw uitvoeren van acties kunt u het palet Geschiedenis gebruiken.
Met deze opdracht kunt u alleen acties opnieuw uitvoeren die u ongedaan heeft gemaakt.
U kunt een actie ook opnieuw uitvoeren door te klikken op Opnieuw op de standaardwerkbalk of door op Ctrl + Alt + Z te drukken.
* Terugkeren naar de laatst opgeslagen versie van een afbeelding
tabblad Bewerken 
Kies Bestand Naar vorige versie.
* Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren via het palet Geschiedenis
tabblad Bewerken 
Kies een actie op het palet Geschiedenis en voer vervolgens een van de volgende acties uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Een actie ongedaan maken
Klik op de knop Ongedaan maken/opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Ongedaan maken tot hier . Ongedaan gemaakte acties worden gemarkeerd met een blanco vakje .
Een ongedaan gemaakte actie opnieuw uitvoeren
Klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Opnieuw uitvoeren tot hier . De geselecteerde actie en alle voorgaande acties worden opnieuw uitgevoerd en verschijnen niet langer als blanco pictogrammen. Let erop dat selectief ongedaan gemaakte acties (gemarkeerd met een grijze X) die zijn uitgevoerd vóór de actie die u hebt aangeklikt, niet opnieuw worden uitgevoerd. Deze acties kunnen alleen opnieuw worden uitgevoerd met de opdracht Geselecteerde bewerking opnieuw.
Een actie selectief ongedaan maken
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Geselecteerde bewerking ongedaan maken . De selectief ongedaan gemaakte acties worden gemarkeerd met een grijze X.
Een selectief ongedaan gemaakte actie opnieuw uitvoeren
Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de knop Ongedaan maken/Opnieuw voor de geselecteerde actie of klik op de knop Geselecteerde bewerking Opnieuw .
* Voorkeuren voor Ongedaan maken instellen
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Voorkeuren Algemene programmavoorkeuren.
2 Klik op Ongedaan maken in het linkerdeelvenster.
3 Zorg ervoor dat het selectievakje Ongedaan maken inschakelen is ingeschakeld.
Opmerking: U moet dit selectievakje inschakelen als u acties ongedaan wilt maken in afbeeldingen die momenteel zijn geopend. Als het selectievakje niet is ingeschakeld, kunt u geen acties ongedaan maken in een geopende afbeelding nadat u op OK heeft geklikt in het dialoogvenster Voorkeuren.
4 Schakel de volgende selectievakjes in of uit:
Ongedaan maken/Opnieuw beperken tot n MB opslagruimte per afbeelding — hier kunt u opgeven hoeveel opslagruimte op de vaste schijf beschikbaar is voor bewerkingen van Ongedaan maken/Opnieuw door een waarde op te geven in het bedieningselement. De benodigde opslagruimte is afhankelijk van de grootte van de huidige afbeelding en het type bewerkingen dat u uitvoert. Als u veel ongebruikte schijfruimte hebt, hoeft u deze optie niet in te schakelen.
Ongedaan maken/Opnieuw beperken tot n stappen per geopende afbeelding — hier kunt u de standaardwaarde van 250 stappen wijzigen. Verlaag de waarde van het bedieningselement als u minder dan 500 MB MB aan ongebruikte schijfruimte heeft.
Snel ongedaan maken inschakelen — hiermee kunt u de opdracht Opnieuw instellen om te presteren met een optimale snelheid. Schakel deze optie niet in als u wilt dat de opdracht Ongedaan maken werkt met een optimale snelheid.
5 Typ of stel een waarde in voor het bedieningselement Permanente stappen in palet Geschiedenis.
Met deze waarde stelt u het aantal stappen in dat niet ongedaan kan worden gemaakt (stappen die niet ongedaan kunnen worden gemaakt of opnieuw kunnen worden uitgevoerd) maar behouden blijft nadat het maximum aantal stappen dat niet ongedaan kan worden gemaakt, is bereikt. De standaardinstelling is 10.
Stappen die niet ongedaan kunnen worden gemaakt nadat het maximumaantal is bereikt, kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt of hersteld. Ze kunnen wel opnieuw op de huidige afbeelding of op andere geopende afbeeldingen worden toegepast, in een snelscript of in een normaal PspScript-bestand worden opgeslagen, of naar het Klembord worden gekopieerd.