Updates en berichten
Via meldingen ontvangt u belangrijke informatie over uw programma. U kunt automatische programma-updates en berichten in de toepassing uitschakelen. U kunt handmatig op updates en berichten controleren.
* Meldingen in- of uitschakelen
1 Klik op Help > Berichtenvoorkeuren.
2 Schakel de selectievakjes in voor de updates of berichten die u wilt ontvangen.
* Uw programma bijwerken
Kies Help > Op updates controleren.
* Op berichten controleren
Klik op Help > Berichten.