Diepte-informatie gebruiken om gebieden te selecteren
Als u een camera hebt die diepte-informatie vastlegt (XDM-metagegevens), kunt u aanpassingen of kant-en-klare effecten toepassen op specifieke gebieden van uw foto's met behulp van de functie Diepteselectie vanaf het tabblad Aanpassen. De diepte is gebaseerd op de afstand tussen een speciale dieptesensor op een camera en de op de foto vastgelegde objecten.
Diepteselectie is gebruikt voor de originele afbeelding (links) om een effect alleen op de achtergrond toe te passen (rechts).
* Een gebied selecteren op basis van diepte-informatie
1 Klik op het tabblad Aanpassen.
2 Gebruik het paneel Navigatie op het palet Ordenen om naar een foto met diepte-informatie te gaan.
3 Klik op het palet Aanpassen op Diepteselectie.
4 Schakel het selectievakje Selectie inschakelen in om een selectiekader weer te geven.
5 Sleep de markeringen op de regelaar Dieptebereik om de minimale (Dichtbij) en maximale (Ver) afstand voor de selectie in te stellen. U kunt de selectie bekijken in het voorbeeldvenster.
6 Als u de selectie fijn wilt afstemmen, sleept u de regelaar Grootte om een penseelgrootte in te stellen en een van de volgende handelingen uit te voeren:
Klik op Toevoegen en sleep in het voorbeeldgebied over de rand van het gebied dat u wilt selecteren.
Klik op Verwijderen en sleep in het voorbeeldgebied over de geselecteerde gebieden waarvan u de selectie wilt opheffen.
Als u de selectie wilt omkeren, schakelt u het selectievakje Selectie omkeren in.