Magisch vullen gebruiken om afbeeldingsgebieden te wissen
Magisch vullen is een contentgevoelige functie waarmee u ongewenste elementen uit uw foto's kunt verwijderen. Gebruik uw favoriete selectiegereedschappen om een gebied of object te selecteren dat u wilt verwijderen en pas Magisch vullen toe om de selectie te vervangen door een achtergrond die overeenkomt met het omringende gebied, zelfs wanneer dit veel textuur bevat of zeer gevarieerd is. Zie Werken met selecties voor meer informatie over het maken van selecties.
* Een gebied wissen met magisch vullen
1 Kies op de werkbalk Gereedschappen een van de volgende selectiegereedschappen:
Selectiegereedschap
Selectie uit vrije hand
2 Pas de gewenste opties aan op het palet Opties voor gereedschap.
3 Selecteer het gebied dat u wilt wissen in de afbeelding. U hoeft daarbij niet heel nauwkeurig te werk te gaan. Magisch vullen werkt het best als u een gedeelte van de achtergrond opneemt in de selectie.
4 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Magisch vullen .
Het geselecteerde gebied wordt gevuld met de kleur en textuur die u uit de achtergrond hebt gesampled.
Als u niet direct het gewenste resultaat bereikt, kunt u de vulling gemakkelijk ongedaan maken en de selectie opnieuw aanpassen. U kunt ook een nieuwe selectie maken en Magisch vullen opnieuw toepassen, maar alleen op de gebieden die u wilt retoucheren.