Kleurkanalen gebruiken
In afbeeldingsbestanden worden kleurgegevens opgeslagen in kleurkanalen, ofwel kleurvlakken. U kunt een afbeelding splitsen in RGB-, HSL- of CMYK-kleurkanalen. Een RGB-afbeelding heeft drie kanalen: rood, groen en blauw. Een HSL-afbeelding heeft drie kanalen: kleurtoon, verzadiging en helderheid. Hoewel u met het CMYK-model geen afbeeldingen kunt maken of bewerken, kunt u de afbeelding toch in vier kanalen opsplitsen: cyaan, magenta, geel en zwart.
U kunt voor elk kleurkanaal een nieuwe grijswaardenafbeelding maken. De oorspronkelijke afbeelding blijft ongewijzigd. een HSL-afbeelding wordt bijvoorbeeld gesplitst in de afzonderlijke grijswaardenafbeeldingen 'Hue' (kleurtoon), 'Saturation' (verzadiging) en 'Lightness' (helderheid). Elke grijswaardenafbeelding geeft het percentage en de locatie van een kleur (bijvoorbeeld rood) of een kenmerk (bijvoorbeeld helderheid) in de afbeelding weer.
U kunt de grijswaardenafbeeldingen bewerken en gebruiken om aantrekkelijke effecten of maskers te maken. Daarna kunt u ze opnieuw combineren. Als u een afbeelding in CMYK-kanalen splitst, kunt u de vier grijswaardenafbeeldingen vervolgens naar een printservice sturen. U kunt CMYK-scheidingen ook rechtstreeks afdrukken.
U kunt afbeeldingen splitsen in RGB-, HSL- of CMYK-kleurkanalen, ongeacht het type kleurenmodel (RGB of HSL) dat u als weergavevoorkeur heeft ingesteld.
Met kleurkanalen heeft u meer bewerkingsopties voor afbeeldingen. U kunt kleuren verschuiven door een afbeelding in HSL-kanalen te splitsen, het kleurtoonkanaal te wijzigen en vervolgens de kanalen te combineren. Met kanaalgrijswaarden kunt u ook een selectie maken.
* Een afbeelding splitsen in kleurkanalen
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Splitsen in kanalen en kies een van de volgende opties:
Splitsen in RGB
Splitsen in HSL
Splitsen in CMYK
Voor elk kleurkanaal wordt een nieuwe grijswaardenafbeelding geopend.
* Kleurkanalen combineren
tabblad Bewerken 
1 Open elk kleurkanaalbestand.
2 Kies Afbeelding Kanalen combineren en kies een van de volgende opties:
Combineren vanuit RGB
Combineren vanuit HSL
Combineren vanuit CMYK
3 Selecteer in elke vervolgkeuzelijst Bronkanaal de naam van het bestand dat het betreffende kanaal bevat. In het dialoogvenster RGB combineren kunt u bijvoorbeeld het bestand Rood1 selecteren als de bron van het rode kanaal.
Opmerking: als u kanalen combineert die u hebt gesplitst met de opdracht Splitsen in kanalen, schakelt u het selectievakje Synchroniseren in om ervoor te zorgen dat in PaintShop Pro automatisch de juiste bestandsnamen in de vakken voor de kanaalbronnen worden ingevuld.
4 Klik op OK.
Er wordt een nieuw bestand gemaakt van de geselecteerde kanalen.