Snelmenu's gebruiken
Snelmenu's geven snel toegang tot de opdrachten van gereedschappen, selecties of paletten of andere onderdelen. U kunt een snelmenu openen door met de rechtermuisknop te klikken.
* Een complete lijst met snelmenu's weergeven
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Aanpassen.
Het dialoogvenster Aanpassen wordt geopend.
2 Klik op het tabblad Menu.
3 Klik op de vervolgkeuzelijst Snelmenu selecteren.
Alle namen van snelmenu's worden in de vervolgkeuzelijst weergegeven. Als u een specifiek snelmenu wilt openen, selecteert u het.
* Snelmenu's gebruiken
1 Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding, een leeg gedeelte van een palet, een laagnaam op het palet Lagen, een miniatuurweergave in Ordenen of een werkbalk.
2 Selecteer een opdracht.