Dialoogvensters gebruiken
Dialoogvensters zijn vensters die worden geopend wanneer u bepaalde opdrachten in PaintShop Pro kiest. U kunt ze gebruiken om opdrachtopties te selecteren en vooraf te bekijken. Alle dialoogvensters onthouden op welke positie ze het laatst werden geplaatst en worden op dezelfde locatie weer geopend.
Dialoogvensters zijn er in twee stijlen. Voor de volgende aanpassingen en effectfilters wordt gebruikgemaakt van een grotere indeling, zodat het eenvoudiger is om interactieve besturingselementen te gebruiken: Scherptediepte, Digitale ruis verwijderen, Verlooptintfilter, Rode ogen verwijderen, Retrolab, Selectieve focus, Slimme fotocorrectie en Vignet.
Bepaalde dialoogvensters voor aanpassingen en effecten maken gebruik van een grotere indeling.
Zie Effecten kiezen voor een voorbeeld van de andere stijl die voor dialoogvensters wordt gebruikt.
Algemene functies die in veel dialoogvensters voorkomen zijn onder andere:
Deelvensters Voor en Na — hier ziet u het effect van de instellingen van het dialoogvenster op uw afbeelding voordat het effect wordt toegepast.
Bedieningselementen Zoomen en Pannen — hiermee kunt u in- en uitzoomen op de voorbeeldvensters en het huidige weergavegebied wijzigen.
Voorinstellingen — geven opgeslagen instellingen of scripts weer die u kunt gebruiken om snel wijzigingen in afbeeldingen aan te brengen. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie.
Knop Herstellen — hiermee kunt u de instellingen van het dialoogvenster herstellen naar de oorspronkelijke waarden.
Numerieke invoervakken — hiermee kunt u numerieke waarden selecteren of invoeren.
Vakken Kleur — hiermee kunt u kleuren selecteren voor een bepaalde opdrachtinstelling.
Knop Parameters randomiseren — hiermee kunt u een voorbeeld bekijken van willekeurige instellingen.
Het gebruiken van voorbeeldvensters
De meeste dialoogvensters die u gebruikt om afbeeldingen te corrigeren, effecten toe te passen of selecties te wijzigen, bevatten de deelvensters Voor en Na waarin u de afbeelding vóór en na de toegepaste wijzigingen kunt zien.
In bepaalde dialoogvensters kunt u de deelvensters Voor en Na weergeven of verbergen door te klikken op de knop Voorbeeld weergeven/verbergen:
Wanneer u de deelvensters Voor en Na verbergt, kunt u de effecten van de huidige instellingen in het dialoogvensters toch nog zien door het selectievakje Voorbeeld op afbeelding in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster in te schakelen.
Numerieke waarden wijzigen
Als u waarden wilt bewerken in dialoogvensters van PaintShop Pro, kunt u met het numerieke invoerveld waarden invoeren en instellingen wijzigen.
Kleurvakken gebruiken
In sommige dialoogvensters geeft een kleurvak de geselecteerde kleur weer voor een bepaald bedieningselement. Wanneer u de aanwijzer naar het kleurvak verplaatst, verandert de aanwijzer in een pipet en worden de RGB-waarden weergegeven.
Parameters randomiseren
Veel dialoogvensters voor het aanbrengen van correcties en het toepassen van effecten bevatten een knop Parameters randomiseren waarmee u instellingen kunt bijwerken met willekeurige waarden.
* In- en uitzoomen op een voorbeeldweergave
Stel de waarde in voor het bedieningselement Zoomen.
U kunt het dialoogvenster ook uitvouwen om meer ruimte te creëren voor de deelvensters Voor en Na.
* Voorbeeld van de afbeelding pannen
tabblad Bewerken 
1 Plaats de muisaanwijzer in het deelvenster Na.
De aanwijzer verandert in een hand.
2 Sleep de afbeelding.
U kunt ook de knop Pannen ingedrukt houden terwijl u de selectierechthoek boven het midden plaatst van het gedeelte van de afbeelding dat u wilt weergeven.
* Wijzigingen in het hoofdafbeeldingsvenster testen
tabblad Bewerken 
Schakel het selectievakje Voorbeeld op afbeelding in.
Alle wijzigingen van instellingen in een dialoogvenster worden toegepast op het hoofdafbeeldingsvenster.
* Numerieke waarden wijzigen
tabblad Bewerken 
Voer een taak uit de volgende tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Voer een specifieke waarde in
Klik op het bedieningselement, druk op Delete of Backspace en typ een nieuwe waarde.
Het getal met één verhogen of verlagen
Klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.
Kies een gewenste waarde
Klik op de schuifregelaar.
Uit een bereik van beschikbare instellingen kiezen
Verplaats de schuifregelaar.
Als u een waarde invoert die buiten het bereik voor het besturingselement valt, wordt de waarde rood.
U kunt ook op een getal dubbelklikken om het te markeren, en een nieuwe waarde typen.
* Een kleur kiezen in een dialoogvenster
tabblad Bewerken 
Voer een taak uit de volgende tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Een kleur selecteren
Klik in het kleurvak en selecteer een kleur in het dialoogvenster Kleur.
Selecteer uit recent gebruikte kleuren
Klik met de rechtermuisknop in het kleurvak en selecteer een kleur in het dialoogvenster Recente kleuren.
* Instellingen randomiseren in een dialoogvenster
tabblad Bewerken 
Klik op de knop Parameters randomiseren .
U kunt allerhande instellingen proberen door op de knop Parameters randomiseren te blijven klikken tot u het gewenste effect heeft bereikt.