Digitale watermerken gebruiken
Een digitaal watermerk is een permanent authenticiteitsbewijs voor een afbeelding. Een computer kan een watermerk opsporen, maar de gebruiker niet. Een watermerk bevat gegevens over de maker, het copyright en de afbeelding. Wanneer een gebruiker deze informatie wil zien, opent het programma een dialoogvenster dat een koppeling naar de Digimarc-webpagina bevat.
Een digitaal watermerk lezen
Telkens wanneer PaintShop Pro een afbeelding opent, wordt deze automatisch op een digitaal watermerk gecontroleerd. Als er een watermerk wordt gevonden, geeft het programma een copyrightsymbool vóór de bestandsnaam op de titelbalk weer en wordt het dialoogvenster Watermerkgegevens geopend. Als PaintShop Pro geen watermerk vindt, wordt er een bericht weergegeven waarin staat dat er geen watermerk is gevonden. U kunt de Digimarc-databasepagina ook bekijken voor informatie over de maker.
Een digitaal watermerk insluiten
Een digitaal watermerk kan slechts eenmaal op een laag worden ingesloten, omdat hierdoor wordt voorkomen dat de kwaliteit ervan achteruitgaat ten gevolge van verdere veranderingen in de laag. Als u een watermerk in een gelaagde afbeelding probeert in te sluiten, verschijnt er in PaintShop Pro een bericht waarin u wordt geadviseerd de afbeelding samen te voegen voordat u verder gaat.
Wanneer u een watermerk insluit, kunt u de volgende opties selecteren:
maker-ID
copyrightdatums van afbeelding
afbeeldingskenmerken
gebruiksbeperkingen
duurzaamheid van het watermerk
U hoeft de maker-ID alleen de eerste keer dat u een watermerk insluit, te configureren. Telkens wanneer u een watermerk insluit, kunt u de copyrightdatum, afbeeldingskenmerken en duurzaamheid wijzigen.
Duurzaamheid van het watermerk instellen
De duurzaamheid van het watermerk geeft aan hoe zichtbaar de watermerken op de afbeelding zijn. Gebruik sterkere watermerken voor afbeeldingen die gedrukt moeten worden. Gebruik zwakkere watermerken voor afbeeldingen die op een monitor worden weergegeven, omdat deze watermerken minder zichtbaar zijn. Hoewel sterkere watermerken gemakkelijker te vinden zijn en moeilijker te verwijderen, zijn ze ook beter zichtbaar in de afbeelding. U kunt twee kopieën van de afbeelding maken en een sterker watermerk toepassen op de kopie die u afdrukt en een minder sterk watermerk op de kopie die u elektronisch weergeeft.
De maker-ID personaliseren
U dient de volgende twee stappen uit te voeren om het watermerk uw eigen identificatienummer geven:
Registreer u bij Digimarc om een eigen ID-nummer te krijgen.
Typ die gegevens in het dialoogvenster Eigen maker-ID.
* Een digitaal watermerk lezen
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding Watermerken Watermerk lezen.
U kunt de Digimarc-databasepagina bekijken voor informatie over de maker van het watermerk. Daartoe klikt u in het dialoogvenster Watermerkgegevens op Zoeken op web.
* Een watermerk insluiten
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Watermerken Watermerk insluiten.
Het dialoogvenster Watermerk insluiten wordt geopend.
2 Schakel in het groepsvak Afbeeldingskenmerken een of meer van de volgende selectievakjes in om de beperkingen aan te geven die worden weergegeven wanneer het programma de watermerkgegevens weergeeft:
Beperkt gebruik
Niet kopiëren
Alleen voor volwassenen
3 Typ in het groepsvak Copyrightgegevens een of twee jaartallen in de vakken Copyrightjaar/-jaren.
Digimarc accepteert jaren vanaf 1922 tot heden.
4 Klik op OK.
Een laag kan maar één watermerk bevatten. U kunt geen watermerk insluiten op een laag die er al een bevat.
* De duurzaamheid van het watermerk instellen
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Watermerken Watermerk insluiten.
Het dialoogvenster Watermerk insluiten wordt geopend.
2 Kies in de vervolgkeuzelijst Bestemming uitvoer het medium waarop de afbeelding moet worden weergegeven:
Monitor
Afdrukken
Als u voor een afbeelding met een resolutie van minder dan 300 dpi de optie Afdrukken selecteert, verschijnt er in PaintShop Pro een bericht waarin u wordt geadviseerd de afbeeldingsresolutie te verhogen voordat u het watermerk insluit.
3 Als u de sterkte van het watermerk wilt instellen, typt u een getal tussen 1 en 16 of gebruikt u de standaardwaarden in het besturingselement Duurzaamheid watermerk.
De standaardinstelling voor de monitoroptie is 8 en voor de afdrukoptie 12.
4 Schakel het selectievakje Controleren in als u wilt zien of de watermerkgegevens correct zijn ingesloten.
Het programma controleert of het watermerk is toegepast, en geeft de kenmerken en duurzaamheid ervan weer.
* De maker-ID personaliseren
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Watermerken Watermerk insluiten.
Het dialoogvenster Watermerk insluiten wordt geopend.
2 Klik op Eigen maker-ID.
Het gelijknamige dialoogvenster wordt nu geopend.
3 Klik opRegistreren als u zicht bij Digimarc wilt registreren.
Uw webbrowser wordt dan geopend en u gaat naar de Digimarc-webpagina. Volg de instructies op het scherm om een maker-ID, een PIN-code en een wachtwoord te krijgen. U kunt deze het beste noteren voor later gebruik. Sluit de browser om naar het dialoogvenster Eigen maker-ID terug te keren.
4 Typ de PIN-code en de maker-ID in de relevante vakken.
5 Klik op OK.
Het dialoogvenster Watermerk insluiten wordt geopend.
6 Klik op OK.
Als de optie Controleren is geselecteerd, wordt het dialoogvenster Watermerk insluiten: Controleren geopend. Daarin staat dat het watermerk is ingesloten. De maker, het copyright, de afbeeldingskenmerken en de duurzaamheidsgegevens worden ook weergegeven.
Als de computer geen webtoegang heeft, belt u Digimarc op het gratis telefoonnummer om u te registreren. U ontvangt dan uw maker-ID, PIN-code en een wachtwoord.