Snel overzicht gebruiken om foto's te controleren
U kunt Snel overzicht gebruiken om afbeeldingen schermvullend te bekijken. Na het downloaden van foto's uit uw camera kunt u bijvoorbeeld Snel overzicht gebruiken om snel alle foto's te bekijken, de ongewenste foto's te wissen, foto's te roteren en waardering in sterren toe te voegen.
* Afbeeldingen bekijken in de modus volledig scherm
tabblad Beheren 
1 In het palet Ordenen dubbelklikt u op een miniatuur in de map of lade die u wilt bekijken.
Het venster Snel overzicht wordt geopend.
2 Voer een taak uit de volgende tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
De volgende foto bekijken
Klik op de knop Volgende afbeelding .
De vorige foto bekijken
Klik op de knop Vorige afbeelding .
Open de foto in Bewerken.
Klik op de knop Foto bewerken .
Geef een waardering
Klik op een ster onder de foto, beginnend van links naar rechts, om een waardering in te stellen.
Het niveau van zoom wijzigen
Sleep de schuifregelaar Zoomen, klik op de knop Inzoomen of Uitzoomen of klik op de knop Zoomen naar 100% of de knop Aanpassen aan venster .
Een foto verwijderen
Klik op de knop Verwijderen.
Een foto roteren
Klik op de knop Rechtsom roteren of Linksom roteren .
Snel overzicht verlaten
Klik op de knop Afsluiten of druk op Esc.
U kunt ook het muiswiel gebruiken om het zoomniveau te wijzigen.