Retrolab gebruiken
Met Retrolab, een effect dat is geïnspireerd op foto's in antieke stijl die spontaan zijn gemaakt met een oude pocketcamera, zoals LOMO, Diana of Holga, kunt u een grappig retro-effect toepassen. Deze fotostijl, die soms ook wel het "speelgoedcamera"-effect wordt genoemd, wordt vaak gekenmerkt door onnatuurlijk ogende kleuren en contrast met vervaagde randen of randen met vignet-effect.
Als u snel een effect wilt toepassen, gebruikt u een voorinstelling. Wilt u dieper gaan? In dat geval kunt u gebruikmaken van een complete reeks van bedieningselementen waarmee u uw eigen vooringestelde effecten kunt maken en opslaan.
Originele foto (link); foto na gebruik van Retrolab (rechts). De voorinstelling Surrealistisch is toegepast, waarna de bedieningselementen Bereik en de schuifregelaar Verzadiging zijn gebruikt om het effect aan te passen.
* Retrolab gebruiken om een speelgoedcamera-effect te creëren
1 Klik op Effecten Foto-effecten Retrolab.
Als u een voorinstelling wilt toepassen, klikt u op een voorinstelling in de vervolgkeuzelijst Instellingen. Klik op OK om het effect toe te passen en het dialoogvenster te verlaten of ga door naar de volgende stap om een aangepast effect te maken.
2 Doe het volgende om een aangepast effect te maken:
Klik in het gebied Bereik op een gereedschap Focusgebied en sleep in het deelvenster Voor van het voorbeeldvenster om een focusgebied te selecteren.
Pas de instellingen in het gebied Bereik aan om het vignet-effect aan te passen. Zie Een vignet-effect toepassen voor meer informatie over afzonderlijke bedieningselementen.
Sleep de schuifregelaars in het gebied Kleur aanpassen om het gewenste kleureffect te verkrijgen.
Klik in het gebied Curven en sleep de diagonale lijn om de tint aan te passen of kies een kleur in de vervolgkeuzelijst Kanaal en sleep de diagonale lijn om individuele kleurkanalen aan te passen. Zie De helderheid van het kleurkanaal wijzigen voor meer informatie over curven.
Als u uw instellingen wilt opslaan, klikt u op de knop Voorinstelling opslaan , typt u een naam in het dialoogvenster Naam voorinstelling en klikt u op OK.