Foto's schalen met Slim snijden
Met Smart Carver™ kunt u een foto smaller, breder, korter of langer maken zonder dat u de inhoud vervormt. Door automatisch zones met weinig structurele details in de afbeelding op te sporen en te verwijderen kunt u de hoogte-breedteverhouding wijzigen zonder merkbaar de afbeelding te veranderen. U kunt ook een bepaalde zone van de foto verwijderen, onafhankelijk van de hoeveelheid details, of bepaalde objecten of afbeeldingsgebieden behouden.
Met Slim snijden kunt u gebieden selectief verwijderen of beschermen wanneer u een afbeelding schaalt.
* Een object verwijderen of behouden met Slim snijden
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Slim snijden.
Het dialoogvenster Slim snijden wordt geopend.
2 Voer een of meer van de volgende handelingen uit om een object of een gebied van een foto te verwijderen of juist te behouden:
Klik op de knop Verwijderen en gebruik het penseel Verwijderen op gebieden van de foto die u wilt verwijderen.
Klik op de knop Behouden en gebruik het penseel Behouden op het gebied van de foto dat u wilt behouden.
In het gebied Object verwijderen kunt u de schuifregelaar Penseelgrootte naar links bewegen om het penseel groter te maken of naar rechts om het penseel kleiner te maken.
3 Wijzig de schaal van de foto door één of meer van de opties van Slim snijden toe te passen.
 
U kunt ook
 
Penseelstreken wissen
Klik op de knop Wisser en pas deze toe op de penseelstreken die u wilt wissen.
Zoom in of uit
Voer in het vak Zoomen een vergrotingsfactor in of gebruik de schuifregelaar of de pijlen om het zoomniveau aan te passen.
Pannen om verborgen gebieden van de foto zichtbaar te maken
Klik op de knop Pannen en sleep in het voorbeeldvenster.
De penseelstreken in het voorbeeldvenster verbergen
Markeer het selectievakje Masker verbergen.
De foto herstellen in de oorspronkelijke toestand
Klik op Herstellen.
* Een foto schalen met Slim snijden
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Slim snijden.
Het dialoogvenster Slim snijden wordt geopend.
2 Voer in het gebied Slim snijden een of meer taken uit de volgende tabel uit en klik op OK.
U kunt een voorbeeld van het resultaat van het schalen bekijken in het voorbeeldvenster.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
De breedte van een foto instellen
Voer of stel een waarde in het vak Breedte in.
Opmerking: u kunt de foto maximaal tweemaal zo breed maken als de oorspronkelijke foto.
De hoogte van een foto instellen
Voer of stel een waarde in het vak Hoogte in.
Opmerking: u kunt de foto maximaal tweemaal zo hoog maken als de oorspronkelijke foto.
De breedte van de foto per pixel verkleinen
Klik op de knop De afbeelding horizontaal inkrimpen totdat de afbeelding de gewenste breedte heeft.
De hoogte van de foto per pixel verkleinen
 
Klik op de knop De afbeelding verticaal inkrimpen totdat de afbeelding de gewenste hoogte heeft.
De breedte van de foto per pixel vergroten
 
Klik op de knop De afbeelding horizontaal uitbreiden totdat de afbeelding de gewenste breedte heeft.
De hoogte van de foto per pixel vergroten
Klik op de knop De afbeelding verticaal uitbreiden totdat de afbeelding de gewenste hoogte heeft.
De breedte van de foto verkleinen door automatisch de gebieden te verwijderen waarop u het penseel Verwijderen hebt toegepast
Klik op de knop Automatisch horizontaal inkrimpen om roodgeverfde gebieden te verwijderen.
De hoogte van de foto verkleinen door automatisch de gebieden te verwijderen waarop u het penseel Verwijderen hebt toegepast
Klik op de knop Automatisch verticaal inkrimpen om roodgeverfde gebieden te verwijderen.