De kalender gebruiken om afbeeldingen te zoeken
Met het zoeken via kalender kunt u foto's zoeken naargelang de datum waarop deze genomen zijn. U kunt zoeken op een specifieke datum of een datumbereik selecteren in een kalendermaand. De datum waarop afbeeldingen zijn aangemaakt, wordt op de kalender aangegeven. Zie Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren als u een zoekopdracht wilt uitvoeren die meerdere maanden of jaren beslaat.
Opmerking: Als u een foto bewerkt of opslaat, wordt de datum van wijziging ook weergegeven in de zoekopdracht via kalender.
* Afbeeldingen zoeken met de kalender
tabblad Beheren 
1 Klik in het palet Navigatie op het tabblad Verzamelingen.
2 Klik op de knop Kalender .
Het dialoogvenster Zoeken op datum wordt geopend. Op dagen die in rood zijn aangegeven, zijn afbeeldingen aangemaakt.
3 Kies een van de volgende opties:
Klik op de knop Vandaag voor foto's die vandaag zijn gemaakt.
Voor een bepaalde datum en maand klikt u op de knoppen Vorige (jaar/maand) en Volgende (maand/jaar) en kiest u een datum.
Voor een datumbereik gebruikt u de knoppen Vorige en Volgende om de maand en het jaar te selecteren. Vervolgens houdt u de Shift-toets ingedrukt, klikt u eerst op de eerste en vervolgens op de laatste datum van het bereik.
Voor niet-opeenvolgende datums gebruikt u de knoppen Vorige en Volgende om de maand en het jaar te selecteren. Vervolgens houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de datums.
Als u op een datum of datumbereik klikt, worden in het palet Ordenen miniaturen weergegeven van foto's die voldoen aan de datumcriteria.
4 Klik op Sluiten om het dialoogvenster Zoeken op datum te sluiten.