Leren met videostudielessen
Op het tabblad Welkom en in het venster Studiecentrum (alleen in het Engels) kunt u een aantal video's vinden waarmee u meer leert over de toepassing en over fotografie.
U vindt ook videokoppelingen binnen sommige onderwerpen in de online Help en op www.youtube.com/corelpaintshoppro.
* Het Discovery Center openen
Kies Help Videostudielessen.