Het gereedschap Olieverfpenseel
U kunt het olieverfpenseel gebruiken om een materiaal met een hoge dichtheid te simuleren waarbij kleuren worden gecombineerd door dikke materialen te vermengen in plaats van deze over elkaar te plaatsen. U kunt meerdere kleuren laden in het Olieverfpenseel . Kleuren kunnen worden uitgesmeerd en gemengd door ze te mengen met de olieverf die zich al op het doek bevindt.
Er zijn verschillende beheeropties voor het opnieuw laden van de punt van het gereedschap Olieverfpenseel tussen twee streken. U kunt:
het penseel opnieuw laden met een effen kleur
het penseel opnieuw laden door samples te nemen van de mengerpagina
het penseel opnieuw laden met de huidige inhoud en optionele hoeveelheden kleur van de mengerpagina
het penseel ongeladen laten en na elke streek de punt in de paletten of het doek dopen
Verfstreken die met het Olieverfpenseel worden aangebracht, zijn standaard nat als het gaat om de manier waarop de streken door uitsmeren of mengen worden samengevoegd met andere streken. Zie Een tekenmateriaallaag drogen of natmaken voor meer informatie.
* Opties voor het gereedschap Olieverfpenseel
tabblad Bewerken 
U kunt de volgende opties instellen voor het gereedschap Olieverfpenseel:
Vorm — definieert de vorm van de penseelpunt
Grootte — definieert de grootte van de punt van het gereedschap in pixels
Dikte — definieert de hoogte-breedteverhouding van de punt van het gereedschap. Deze instelling is alleen actief wanneer de optie Vaste hoek is gekozen voor Punt volgen.
Rotatie — definieert de rotatiehoek van de punt in graden
Punt volgen — bepaalt of de gereedschapspunt volgens het pad van de streek wordt gebogen of een vaste hoek behoudt
Punt laden — definieert het percentage materiaal op het penseel bij het begin van de streek
Viscositeit — definieert de snelheid waarmee het materiaal op het penseel wordt aangebracht, en dus de lengte van de streek die u kunt aanbrengen voordat de verf op is
Stevigheid — definieert de mate van verbreding van de penseelharen, hoe de weergegeven streek breder wordt op basis van de druk en de penetratie van de streek in het oppervlak waarop deze wordt aangebracht.
Haargrootte — hiermee beïnvloedt u de onderliggende ruisfunctie van de textuur en het verfgebruik
Automatisch — reinigt het penseel en doopt dit voor het begin van een nieuwe streek in nieuwe verf
Opmerking: Wanneer het selectievakje niet ingeschakeld is, wordt de penseelpunt niet gereinigd voor het begin van de streek. In plaats daarvan wordt een kleine hoeveelheid van de huidige kleur toegevoegd aan de kleur die na de vorige streek op de vuile penseelpunt is achtergebleven.
Schoonmaken — reinigt de punt en begint een volgende streek met nieuwe verf of nieuw pigment
Overtrekken — het huidige gereedschap van Tekenmateriaal selecteert de pigment-/verfkleur door een steekproef te nemen van de gegevens onder het middelpunt van het penseel, ongeacht het laagtype.
Belangrijk! Als u de muisknop ingedrukt houdt om een streek te beginnen, wordt een selectie gemaakt en wordt de resulterende kleur gebruikt voor de duur van de streek.