Het gereedschap Paletmes
Het gereedschap Paletmes kunt u met materialen op het doek gebruiken. In het algemeen kunt u het gebruiken voor streken die met het olieverfpenseel zijn gemaakt, omdat dit het enige gereedschap is waarbij grote hoeveelheden materiaal worden gebruikt. Omdat het meeste materiaal als punt wordt aangebracht, is er minder materiaal dat kan worden uitgesmeerd en heeft het gebruik van het Paletmes minder effect. Dit houdt in dat bij Kleurkrijt, waarvan heel weinig wordt gebruikt, het effect van het Paletmes erg klein is.
De methode voor het laden of schoonmaken van het Paletmes is vergelijkbaar met die van het Olieverfpenseel. U kunt het Paletmes automatisch na elke streek schoonmaken, de kleur behouden die u van het doek heeft opgepakt of het Paletmes handmatig schoonmaken. Met het Paletmes kunt u pigment aanbrengen of uitsmeren.
Verfstreken die met het Paletmes worden aangebracht, zijn standaard nat als het gaat om de manier waarop de streken door uitsmeren of mengen worden samengevoegd met andere streken. Zie Een tekenmateriaallaag drogen of natmaken voor meer informatie.
* Opties voor het gereedschap Paletmes
tabblad Bewerken 
Opties voor het gereedschap Paletmes:
Vorm — definieert de vorm van de mespunt
Grootte — definieert de grootte van de punt van het gereedschap in pixels
Dikte — definieert de hoogte-breedteverhouding van de punt van het gereedschap
Deze instelling is alleen actief wanneer de optie Vaste hoek is ingeschakeld voor Punt volgen.
Rotatie — definieert de rotatiehoek van de punt
Punt volgen — bepaalt of de gereedschapspunt volgens het pad van de streek wordt gebogen of een vaste hoek behoudt
Punt laden — definieert het percentage materiaal op het penseel bij het begin van de streek
Automatisch — reinigt het penseel en doopt dit voor het begin van een nieuwe streek in nieuwe verf
Schoonmaken — reinigt de punt en begint de volgende streek met nieuwe verf of nieuw pigment.
Deze knop is alleen actief als het selectievakje Automatisch niet is ingeschakeld.
Overtrekken — het gereedschap Paletmes selecteert de pigment- of verfkleur door een steekproef te nemen van de gegevens onder het middelpunt van het gereedschap, ongeacht het laagtype.
Belangrijk! Als u de muisknop ingedrukt houdt om een streek te beginnen, wordt een selectie gemaakt en wordt de resulterende kleur gebruikt voor de duur van de streek.