Gereedschappen gebruiken
U kunt de gereedschappen gebruiken om een veelheid aan bewerkingen en creativiteit op uw afbeeldingen los te laten. Wanneer u de aanwijzer boven een gereedschap houdt, worden in een tip de naam van het gereedschap en een sneltoets weergegeven. Op de statusbalk worden tips voor het gebruik van het gereedschap weergegeven.
Met het tabblad Bewerken krijgt u toegang tot een groot aantal gereedschappen voor geavanceerde afbeeldingscreatie en -bewerking. Sommige van deze gereedschappen, zoals de gereedschappen Bijsnijden, Verplaatsen en Tekst, hebben een eigen plaats op de werkbalk Gereedschappen. De meeste gereedschappen zijn echter gegroepeerd met andere gereedschappen waarmee u gelijksoortige taken kunt uitvoeren. Een groep gereedschappen wordt aangeduid met een kleine vervolgkeuzepijl, rechts van het actieve gereedschap.
Sommige gereedschappen zijn in vervolgkeuzemenu's gegroepeerd. U heeft toegang tot alle gereedschappen in een vervolgkeuzemenu door op de vervolgkeuzepijl naast het actieve gereedschap te klikken.
Zie Gereedschappen weergeven en verbergen voor meer informatie over het weergeven en verbergen van gereedschappen.
Zie Werkbalken gebruiken voor informatie over het verplaatsen, verbergen en weergeven van de werkbalk Gereedschappen.
Afhankelijk van het type laag waarop uw werkt, zijn sommige gereedschappen niet beschikbaar. Zo werken het penseel en het kloonpenseel alleen op rasterlagen en werkt het gereedschap Pen alleen op vectorlagen. Zie Inzicht in lagen voor meer informatie over raster- en vectorlagen.
De volgende tabel bevat een korte beschrijving van de verschillende gereedschappen op de werkbalk Gereedschappen van het Tabblad Bewerken.
 
Gereedschap
Beschrijving
Pannen
Regelt welk deel van de afbeelding zichtbaar is in het afbeeldingsvenster.
Zoomen
Zoomt in door te klikken en zoomt uit door met de rechtermuisknop te klikken. Sleep om een zoomgebied te definiëren.
Selecteren
Verplaatst, roteert en vormt rasterlagen en selecteert en wijzigt vectorobjecten.
Verplaatsen
Hiermee verplaatst u een rasterlaag of een vectorlaag op het doek
Automatische selectie
Selecteert automatisch de randen van een gebied als u het gebied insluit in een selectierechthoek.
Slimme selectiepenseel
Selecteert automatisch de randen van een gebied als u over een voorbeeldgebied veegt.
Selectie
Hiermee kunt u een geometrisch gevormde selectie, zoals een rechthoek, ovaal of driehoek maken.
Selectie uit vrije hand
Maakt een selectie met onregelmatige vorm.
Toverstaf
Maakt een selectie op basis van pixelwaarden binnen een opgegeven tolerantieniveau.
Pipet
Hiermee kunt u de kleur instellen van de voorgrond of streek door met de linkermuisknop te klikken, of van de achtergrond of streek door met de rechtermuisknop te klikken.
Bijsnijden
Snijdt ongewenste randen bij of verwijdert deze. De zwevende bijsnijdwerkbalk biedt ook toegang tot beeldverbeteringsopties.
Rechttrekken
Draait een scheve foto recht.
Perspectiefcorrectie
Hiermee kunt u het perspectief verbeteren van gebouwen of andere objecten die lijken te hellen.
Rode ogen
Voert een snelle correctie van rode ogen die vaak op foto's zijn te zien uit.
Makeover
Heeft vijf modi (vlekverwijderaar, tandenborstel, oogdruppel, zongebruinde tint en versmallen - Thinify™) waarmee u cosmetische correcties op objecten in uw foto's kunt uitvoeren.
Klonen
Verwijdert onvolkomenheden en objecten door eroverheen te verven met een ander deel van de afbeelding.
SmartClone
Een contentgevoelig kloongereedschap waarmee u een bronselectie op een nieuwe achtergrond kunt invoegen.
Krasjes verwijderen
Verwijdert rimpels, draden en soortgelijke lijnvormige oneffenheden van digitale foto's en verwijdert krasjes van gescande foto's
Object verwijderen
Hiermee kunt u ongewenste elementen van een foto bedekken met ernaast gelegen structuur in dezelfde foto.
Penseel
Verft over uw afbeelding met kleuren, patronen of overgangen
Airbrush
Simuleert verven met een airbrush of spuitbus
Lichter/donkerder
Hiermee kunt u gebieden lichter maken door met de linkermuisknop te slepen, of donkerder maken door met de rechtermuisknop te slepen. Dit effect is sterker dan de effecten van de gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken.
Tegenhouden
Hiermee kunt u gebieden van een foto lichter maken door er met de linkermuisknop op te klikken, of donkerder maken door er met de rechtermuisknop op te klikken.
Doordrukken
Hiermee kunt u gebieden van een foto donkerder maken door er met de linkermuisknop op te klikken, of lichter maken door er met de rechtermuisknop op te klikken.
Uitsmeren
Hiermee kunt u pixels uitsmeren door nieuwe kleuren op te pikken terwijl u sleept met de linkermuisknop, of pixels verspreiden door geen nieuwe kleuren op te pikken terwijl u sleept met de rechtermuisknop.
Verspreiden
Hiermee kunt u pixels verspreiden door nieuwe kleuren op te pikken terwijl u sleept met de linkermuisknop, of pixels uitsmeren door geen nieuwe kleuren op te pikken terwijl u sleept met de rechtermuisknop.
Verzachten
Verzacht pixels terwijl u sleept, of verscherpt pixels terwijl u sleept met de rechtermuisknop
Verscherpen
Verscherpt pixels terwijl u sleept, of verzacht pixels terwijl u sleept met de rechtermuisknop
Reliëf
Schept een effect met reliëf door kleur en traceerranden te onderdrukken terwijl u sleept
Verzadiging omhoog/omlaag
Hiermee kunt u kleuren levendiger maken door met de linkermuisknop te slepen, of minder levendig maken door met de rechtermuisknop te slepen
Kleurtoon omhoog/omlaag
Hiermee kunt u de pixelwaarden voor kleurtoonverschuiving verhogen door met de linkermuisknop te slepen, of verlagen door met de rechtermuisknop te slepen
Naar doel overgaan
Kleurt de pixels opnieuw terwijl details behouden blijven.
Kleur vervangen
Hiermee kunt u de achtergrond-/vulkleur vervangen door de voorgrond-/streekkleur door met de linkermuisknop te klikken en te slepen, of de voorgrond-/streekkleur vervangen door de achtergrond-/vulkleur door met de rechtermuisknop te klikken en te slepen.
Wisser
Wist rasterlaagpixels naar transparantie
Achtergrondwisser
Hiermee kunt u wissen rond de randen van de gebieden die u in een foto wilt behouden
Vlakvulling
Hiermee kunt u pixels van eenzelfde tolerantieniveau vullen met het huidige materiaal voor voorgrond en streek door met de linkermuisknop te klikken, of met het huidige materiaal voor achtergrond en vulling door met de rechtermuisknop te klikken.
Kleurwisselaar
Hiermee kunt u de kleur wijzigen van een beeldelement terwijl de arcering en lichtsterkte van de bronkleur behouden blijven.
Opvulling met kleurovergang
Voegt een opvulling met kleurovergang toe die interactief voor een afbeelding kan worden aangepast.
Plaatjespenseel
Plaatst plaatjespenselen, op thema's gebaseerde artistieke elementen, in uw afbeelding.
Tekst
Plaatst tekst op de afbeelding
Framegereedschap
Maakt een container (frame) die u met een afbeelding kunt vullen
Basisvorm
Hiermee voegt u vooraf gedefinieerde vormen (bijvoorbeeld bijschriften, pijlen en stervormen) aan een afbeelding toe
Rechthoek
Maakt een rechthoek of vierkant
Ellips
Maakt een ovaal of cirkel
Symmetrische vorm
Maakt symmetrische of stervormige objecten
Pen
Maakt verbonden of niet-verbonden lijnen, curven uit de vrije hand en Bézier-curvesegmenten
Penseel Verwringen
Pixels verkleinen, vergroten, draaien of verwringen
Maasvormig verwringen
Vervormt een foto door punten over een bovenliggend raster te slepen
Olieverfpenseel
Simuleert olieverfpenseelstreken op een Tekenmateriaallaag
Krijt
Simuleert krijttekeningen op een Tekenmateriaallaag
Pastel
Simuleert pasteltekeningen op een Tekenmateriaallaag
Kleurkrijt
Simuleert kleurkrijttekeningen op een Tekenmateriaallaag
Kleurpotlood
Simuleert kleurpotloodtekeningen op een Tekenmateriaallaag
Markering
Simuleert inkttekeningen op een Tekenmateriaallaag
Waterverfpenseel
Simuleert waterverfpenseelstreken op een Tekenmateriaallaag
Paletmes
Hiermee kunt u het aanbrengen van olieverf met een mes (in plaats van een penseel) op een Tekenmateriaallaag simuleren
Smeren
Smeert het toegepaste pigment over een Tekenmateriaallaag
Tekeningwisser
Wist het pigment dat u heb toegepast op een Tekenmateriaallaag