Kleurdieptegegevens weergeven
U kunt de kleurdieptegegevens van afbeeldingen weergeven via PaintShop Pro. Daarnaast kunt u de kleurdiepte van een monitor controleren om er zeker van te zijn dat deze de kleurdiepte ondersteunt van de afbeeldingen waarmee u werkt.
Het werkelijke aantal kleuren dat in een afbeelding wordt gebruikt, is meestal kleiner dan de kleurdiepte. Zo kan een afbeelding van 16 miljoen kleuren ditzelfde aantal kleuren weergeven, waarvan er in de praktijk misschien slechts 50.000 worden gebruikt. Met PaintShop Pro kunt u het aantal gebruikte kleuren in een afbeelding of laag weergeven.
* De kleurdiepte van een afbeelding weergeven
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding Afbeeldingsgegevens.
Het dialoogvenster Gegevens huidige afbeelding wordt geopend. De kleurdieptewaarde voor de afbeelding wordt weergegeven in het veld Pixeldiepte/kleuren in het groepsvak Afbeelding.
U kunt de kleurdieptegegevens ook bekijken via de statusbalk. De kleurdieptegegevens zijn te vinden na de twee getallen waarmee de pixelafmetingen van de afbeelding worden aangegeven.
De kleurdieptegegevens kunt u ook weergeven in het palet Overzicht. Druk hiertoe op F9 en klik op het tabblad Info. Lees de gegevens in het vak Kleurdiepte.
* De kleurdiepte van een monitor weergeven
tabblad Bewerken 
1 Kies Help Info PaintShop Pro.
2 Klik op Systeeminfo.
3 Blader omlaag naar het gedeelte Informatie videostuurprogramma en controleer de inhoud van het vak Aantal kleuren.
* Het aantal kleuren in een afbeelding weergeven
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding Kleuren in afbeelding tellen.
* Het aantal kleuren in een laag weergeven
tabblad Bewerken 
1 Klik in het palet Lagen op de laag die u wilt controleren.
2 Kies Lagen Laagkleuren tellen.