Lagen weergeven
U kunt lagen, lagengroepen of vectorobjecten in de afbeelding zichtbaar of onzichtbaar maken. Lagen die onzichtbaar zijn gemaakt, blijven in de afbeelding staan maar worden verborgen. U kunt de weergave van zichtbare en verborgen lagen ook omkeren.
* Een laag weergeven of verbergen
tabblad Bewerken 
Klik op de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen voor de laag die u wilt weergeven of verbergen.
— de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen wanneer de laag wordt weergegeven
— de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen wanneer de laag wordt verborgen
Wanneer u een lagengroep verbergt, worden alle lagen in die groep verborgen.
Als u alleen de geselecteerde laag wilt weergeven, kiest u Lagen Beeld Alleen huidige laag.
* Alle lagen weergeven of verbergen
tabblad Bewerken 
Voer een taak uit de volgende tabel uit.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Alle lagen weergeven
Kies Lagen Beeld Alles.
Alle lagen verbergen
Kies Lagen Beeld Geen.
* De weergave van zichtbare en verborgen lagen omkeren
tabblad Bewerken 
Kies Lagen Beeld Omkeren.
Alle items die zichtbaar waren, worden verborgen en alle verborgen items worden zichtbaar.