Werken met tekenmateriaallagen
Tekenmateriaallagen worden automatisch gemaakt wanneer u een van de gereedschappen van Tekenmateriaal gebruikt. Ook kunt u tekenmateriaallagen omzetten naar rasterlagen.
U kunt ervoor kiezen een nieuwe afbeelding te maken met een tekenmateriaallaag. U kunt ook een doektextuur kiezen waarop u het tekenmateriaalpigment aanbrengt en een vulkleur of doekkleur op de textuur toepassen. Ter versterking van het effect kunt u een tekenmateriaallaag altijd drogen of nat maken.
* Een tekenmateriaallaag maken
tabblad Bewerken 
Kies Lagen Nieuwe laag voor tekenmateriaal.
In het palet Lagen verschijnt een nieuwe laag voor tekenmateriaal.
U kunt ook een nieuwe tekenmateriaallaag maken door op de vervolgkeuzelijst Nieuwe laag op de werkbalk in het palet Lagen te klikken, en vervolgens Nieuwe laag voor tekenmateriaal te kiezen.
* Een tekenmateriaallaag drogen of natmaken
tabblad Bewerken 
Kies Lagen en klik op een van de volgende opties:
Laag met droog tekenmateriaal
Laag met nat tekenmateriaal
De opdracht Laag met droog tekenmateriaal en de opdracht Laag met nat tekenmateriaal kunnen selectief ongedaan worden gemaakt via het palet Geschiedenis.
* Eigenschappen van een tekenmateriaallaag aanpassen
tabblad Bewerken 
1 Dubbelklik in het palet Lagen op de laag Tekenmateriaal om het dialoogvenster Eigenschappen laag te openen.
2 Klik op het tabblad Doektextuur.
3 Wijzig de eigenschappen van de laag.