Werken met tekenmateriaalgereedschappen
U kunt de tekenmateriaalgereedschappen gebruiken wanneer u op tekenmateriaallagen werkt. Met deze gereedschappen kunt u de schitterende, expressieve resultaten simuleren die u krijgt als u met fysieke pigmenten zoals verf, krijt, pastel en potlood werkt.
Belangrijk! Hoewel voorinstellingen door de gereedschappen Tekenmateriaal worden ondersteund, worden aangepaste penseelpunten zoals het Penseel en andere verfgereedschappen voor rasters niet ondersteund.
Gereedschappen met nat tekenmateriaal
Met de gereedschappen Olieverfpenseel, Waterverfpenseel en Markering wordt het effect van verven met echte natte pigmenten en gereedschappen nagebootst. Bij het olieverfpenseel raakt de verf zelfs op aan het einde van een penseelstreek. Om meer verf te halen, laat u de muisknop eenvoudigweg los en sleept u de muis vervolgens om meer penseelstreken aan te brengen.
Met het olieverfpenseel en het paletmes kunt u streken maken met meerdere kleuren op de penseelpunt. Zo simuleert u het effect dat ontstaat bij gebruik van een echt palet met meerdere natte pigmenten. Bovendien kunt u de natte streken droogmaken die u hebt toegepast. Zie Een tekenmateriaallaag drogen of natmaken voor meer informatie.
Gereedschappen met droog tekenmateriaal
Met de gereedschappen Krijt, Pastel, Kleurkrijt en Kleurpotlood worden de effecten van kunst nagebootst die u met droge pigmentmaterialen maakt. In tegenstelling tot Olieverfpenseel raakt bij deze droge gereedschappen het pigmentmateriaal niet op. Verder heeft het pigment dat met deze gereedschappen wordt aangebracht, minder volume dan het pigment dat wordt aangebracht met het Olieverfpenseel.
De gereedschappen Paletmes, Uitsmeren en Tekeningwisser
Met het Paletmes kunt u pigmentmaterialen aanbrengen en uitsmeren. Met het gereedschap Uitsmeren kunt u pigmenten mengen alsof u uw vinger of een doek gebruikt.
Met het gereedschap Tekeningwisser kunt u pigment verwijderen. Als u de Tekeningwisser echter gebruikt om pigmenten te verwijderen op gebieden waarop meerdere penseelstreken zijn aangebracht (bijvoorbeeld met Olieverfpenseel), moet u de Tekeningwisser mogelijk meerdere malen strijken om het gebied te wissen. Gebruikt u dit gereedschap om pigment te wissen dat met Krijt of Kleurpotlood is aangebracht, behaalt u resultaten met minder penseelstreken.
Foto’s artistiek renderen
U kunt een foto eruit laten zien als een schilderij of tekening. Tijdens het slepen van het gereedschap Tekenmateriaal over een kleur, selecteert u de pigment- of verfkleur door de gegevens onder het midden van het penseel te samplen, ongeacht het laagtype. Als u de muisknop ingedrukt houdt om met een streek te beginnen, wordt een selectie gemaakt en wordt de resulterende kleur gebruikt voor de duur van de streek.
* Tekenmateriaalgereedschappen
tabblad Bewerken 
1 Kies op de werkbalk Gereedschappen een van de volgende gereedschappen:
Olieverfpenseel
Krijt
Pastel
Kleurkrijt
Kleurpotlood
Markering
Waterverfpenseel
Paletmes
Smeren
Tekeningwisser
2 Klik in het palet Gereedschapsopties op de knop Voorinstellingen en kies een vooringesteld penseel.
Als u het vooringestelde penseel wilt aanpassen, wijzigt u de instellingen op het palet Opties voor gereedschap.
* De penseelgrootte aanpassen via het toetsenbord
tabblad Bewerken 
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Het penseel interactief vergroten of verkleinen
Houd Alt ingedrukt en sleep.
Penseel met 1 pixel vergroten
Houd Alt ingedrukt terwijl u op C drukt.
Penseel met 20 pixels vergroten
Houd Shift + Alt ingedrukt en druk op C.
Penseel met 1 pixel verkleinen
Houd Alt ingedrukt terwijl u op X drukt.
Penseel met 20 pixels verkleinen
Houd Shift + Alt ingedrukt en druk op X.
* Een foto artistiek renderen
tabblad Bewerken 
1 Kies, terwijl de afbeelding is geopend, een tekenmateriaalgereedschap waarmee u verf of pigment kunt aanbrengen.
2 Schakel het selectievakje Overtrekken op het palet Opties voor gereedschap in.
3 Plaats de muisaanwijzer boven de afbeelding waar u een sample van een onderliggende kleur wilt nemen en sleep de muisaanwijzer om een verfstreek met de gesamplede kleur aan te brengen.
Deze kleur wordt voor de duur van de penseelstreek gebruikt.
U kunt experimenteren met uw resultaten door de penseelgrootte en het zoomniveau aan te passen.
Nauwkeurige resultaten behaalt u door een kleurgebaseerde selectie te maken met de Toverstaf en het pigment of de verf op het kleurgesamplede gebied aan te brengen.