Werken met kleurbeheer
Als u werkt met digitale afbeeldingen van een professionele kwaliteit, kunt u de kleurbeheerinstellingen in- of uitschakelen. Daarnaast heeft elke RGB-afbeelding in PaintShop Pro een profiel dat eraan is gekoppeld. Standaard zijn deze geavanceerde kleurinstellingen ingeschakeld, waardoor de toepassing gebruik maakt van een consistent kleurenwerkvlak. U kunt geavanceerde functies voor kleurenwerkvlakken en -profielen definiëren. U kunt bijvoorbeeld een CMYK-profiel instellen aan de hand waarvan wordt bepaald hoe CMYK-afbeeldingen worden verwerkt als u CMYK-kanalen splitst of combineert of wanneer u uitvoert naar een CMYK TIF-bestand.
* Profielen voor kleurbeheer instellen
tabblad Bewerken 
1 Sluit alle geopende afbeeldingen.
2 Kies Bestand Kleurbeheer Kleurbeheer.
Het dialoogvenster Kleurbeheer verschijnt.
Opmerking: Het aanbevolen werkvlak in PaintShop Pro is sRGB.
Schakel, indien nodig, het selectievakje Kleurbeheer inschakelen in om toegang te hebben tot de knoppen in dit groepsvak.
3 Kies Standaardkleurbeheer om toegang te krijgen tot de opties voor de monitor en printer.
4 Kies het gewenste monitorprofiel in de vervolgkeuzelijst Monitorprofiel.
Als u meerdere monitoren hebt aangesloten op de computer is het gekozen profiel alleen van toepassing op de primaire monitor.
5 Kies het gewenste printerprofiel in de vervolgkeuzelijst Printerprofiel.
Als u meerdere printers op de computer hebt aangesloten, is het gekozen profiel alleen van toepassing op de primaire printer.
6 Kies in de vervolgkeuzelijst Rendering de instelling die het meest overeenkomt met de bedoelde uitvoer.
Met deze instelling wordt bepaald hoe de gekozen optie in de vervolgkeuzelijst Printerprofiel wordt gebruikt.
7 Klik op OK.
Alleen geldige en juist geïnstalleerde profielen staan in de profiellijsten.
Als u beheerdersrechten voor de computer heeft, wordt het profiel dat u opslaat het actieve monitorprofiel. Als u een gebruiker met beperkte rechten bent, neemt u contact op met uw systeembeheerder om het profiel te installeren.
U kunt de printer zo instellen dat deze een drukpers simuleert. Kies hiervoor Testen, kies een apparaat in de vervolgkeuzelijst Profiel van geëmuleerd apparaat en selecteer vervolgens de juiste optie in de vervolgkeuzelijst Rendering.
* Een kleurenwerkvlak en CMYK-profiel definiëren
tabblad Bewerken 
1 Sluit alle geopende afbeeldingen.
2 Kies Bestand Kleurbeheer Kleurenwerkvlak.
Het dialoogvenster Kleurenwerkvlak verschijnt.
Opmerking: Het aanbevolen werkvlak in PaintShop Pro is sRGB.
3 Kies een kleurvlak in de vervolgkeuzelijst Kleurenwerkvlak.
4 Kies in de vervolgkeuzelijst CMYK-profiel een profiel voor CMYK-gerelateerde bewerkingen in de toepassing.
In de vervolgkeuzelijst staat het standaard CMYK-profiel en eventuele profielen die u zelf heeft toegevoegd.
5 Klik op OK.