Werken met vervormingstoewijzingen
U kunt de vervormingen die u maakt met het gereedschap Maasvormig verwringen opslaan om andere afbeeldingen te vervormen. Er wordt in PaintShop Pro een bestand met de vervormingstoewijzing gemaakt waarin de posities van de tekenpunten en het aantal maaslijnen worden opgeslagen. Sla het maas op tijdens het vervormingsproces of nadat u de vervorming heeft toegepast. Nadat u een vervormingstoewijzing heeft opgeslagen, kunt u deze in andere afbeeldingen laden.
* Een vervormingstoewijzing opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Penseel verwringen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Sleep de cursor over de afbeelding.
3 Klik op het palet Opties voor gereedschap in het groepsvak Vervormingstoewijzing op de knop Vervormingstoewijzing opslaan .
Het dialoogvenster Vervormingstoewijzingen opslaan wordt geopend.
4 Typ in het groepsvak Nieuwe vervormingstoewijzing een naam voor het toewijzingsbestand.
5 Kies in het groepsvak Vervormingstoewijzing een stijl voor de vervormingstoewijzing in de vervolgkeuzelijst.
6 Kies in de vervolgkeuzelijst Grootte dambord de grootte van het dambord waarmee u een voorbeeld van het vervormingseffect kunt bekijken.
Opmerking: Deze informatie wordt niet samen met het toewijzingsbestand opgeslagen.
7 Klik op Opslaan.
Het bestand wordt toegevoegd aan de standaardmap met vervormingstoewijzingen.
* Een vervormingstoewijzing laden
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Penseel verwringen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Kies in het palet Opties voor gereedschap een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Randmodus.
Achtergrond — de gebieden tussen de rand van de afbeelding en de rand van de vervorming worden gevuld met de huidige achtergrondkleur.
Vast — de gebieden tussen de rand van de afbeelding en de rand van de vervorming worden gevuld met gekopieerde randpixels.
Omslag — de gebieden tussen de rand van de afbeelding en de rand van de verwringing worden gevuld met materiaal van de tegenoverliggende zijde van de afbeelding.
3 Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Vervormingstoewijzing openen .
Het dialoogvenster Vervormingstoewijzingen laden wordt geopend.
4 Kies in het groepsvak Vervormingstoewijzing een stijl voor de vervormingstoewijzing in de vervolgkeuzelijst.
5 Kies een van de volgende opties in het groepsvak Bewerking:
Huidige toewijzing vervangen — vervangt de bestaande maaspunten door de nieuwe toewijzing. Als u wijzigingen heeft aangebracht maar niet heeft toegepast, gaan deze verloren.
Aan huidige toewijzing toevoegen — de instellingen uit de nieuwe vervormingstoewijzing worden toegevoegd aan de maaspunten. Wijzigingen die u heeft aangebracht, blijven behouden.
6 Kies in het groepsvak Toewijzingen een van de volgende opties:
Aanpassen aan doek — het toewijzingsformaat wordt aangepast aan de doekgrootte van de afbeelding.
Aanpassen aan laag — het toewijzingsformaat wordt aangepast aan de afmetingen van de huidige laag.
Huidige grootte gecentreerd op — de toewijzing behoudt het oorspronkelijke formaat en wordt in het midden van het doek of de laag geplaatst.
7 Kies in het groepsvak Voorbeeld een optie in de vervolgkeuzelijst Grootte dambord om het beste voorbeeld van de vervorming te verkrijgen.
8 Klik op Laden.