Werken met GIF-bestanden
Met PaintShop Pro kunt u GIF-bestanden optimaliseren voor een optimale kwaliteit en een minimale bestandsgrootte. U kunt afbeeldingen met of zonder transparantie opslaan, afhankelijk van hoe u ze op uw webpagina's wilt weergeven.
Paletafbeeldingen (afbeeldingen met 256 of minder kleuren, zoals GIF- of PNG-bestanden) bieden geen ondersteuning voor transparante achtergronden. U zult echter vaak een deel van een afbeelding transparant moeten maken voor een webpagina. Misschien hebt u bijvoorbeeld een rond logo en wilt u de achtergrond van de webpagina rond het logo weergeven. In dit geval kunt u kiezen om niet één kleur weer te geven. Deze optie wordt door de meeste webbrowsers ondersteund, waardoor die kleur in feite transparant wordt.
Het dialoogvenster GIF-optimalisatie bevat vier tabbladen waarop u de opties voor transparantie, kleur en indeling van het bestand kunt configureren. Op het vijfde tabblad staan de geschatte downloadtijden van de afbeelding bij verschillende modemsnelheden.
Transparantie in GIF-optimalisatie
U kunt ervoor kiezen om transparantie te baseren op bestaande afbeeldings- of laagtransparantie, of u kunt een kleur die u transparant wilt maken in de afbeelding samplen. Als u een selectie in de afbeelding heeft, kunt u de transparantie baseren op de selectie.
Gedeeltelijke transparantie in GIF-optimalisatie
Een GIF-bestand kan geen gedeeltelijk transparante pixels bevatten. Alle pixels moeten transparant of dekkend (zichtbaar) zijn. Originele afbeeldingen kunnen gedeeltelijk transparante pixels bevatten als de afbeelding geen achtergrondlaag heeft en u de dekking van een laag heeft gereduceerd, een masker heeft toegevoegd, een selectie heeft gedoezeld of een penseel met een verminderde dekkingsinstelling heeft gebruikt. U kunt bepalen of de gedeeltelijk transparante pixels transparant of dekkend worden, en of ze worden samengevoegd met een andere kleur.
Belangrijk! Als u de optie Geen op het tabblad Transparantie inschakelt, zijn de opties in dit gebied niet beschikbaar.
Kleuren in GIF-optimalisatie
GIF-afbeeldingen hebben een kleurdiepte van 8 bits, wat inhoudt dat ze tot 256 kleuren kunnen weergeven. Aangezien deze kleuren in een palet worden opgeslagen, wordt een afbeelding met 256 of minder kleuren een paletafbeelding genoemd. Als u de bestandsgrootte wilt reduceren, kunt u minder dan 256 kleuren kiezen. Met de opties op dit tabblad kunt u het aantal kleuren en het soort palet selecteren.
Indeling in GIF-optimalisatie
GIF-afbeeldingen kunnen wel of geen interlacing hebben. Dit heeft invloed op de manier waarop de afbeelding wordt weergegeven op een computer met een trage internetverbinding. Als u de compatibiliteit met oudere toepassingen wilt verbeteren, kunt u de afbeelding ook opslaan in een oudere versie van de GIF-indeling.
Downloadtijden in GIF-optimalisatie
Op het tabblad Downloadtijden en in het dialoogvenster GIF-optimalisatie ziet u de grootte van het gecomprimeerde bestand en geschatte downloadtijden voor vier verschillende internetsnelheden. Als de bestandsgrootte te groot is, kunt u deze verkleinen door het aantal kleuren te verminderen.
De wizard Transparante GIF-bestanden gebruiken
U kunt de wizard Transparante GIF-bestanden openen vanuit het dialoogvenster GIF-optimalisatie. Deze wizard begeleidt u bij de stappen voor het optimaliseren van een GIF-bestand.
Wat is interlacing?
Interlacing is een methode waarmee u een op het web gebaseerde afbeelding op het scherm kunt weergeven met een lage, blokkerige resolutie. Terwijl de afbeeldingsgegevens worden geladen, neemt de kwaliteit van de afbeelding toe.
* Een GIF-bestand optimaliseren en opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren GIF-optimalisatie.
Het dialoogvenster GIF-optimalisatie wordt weergegeven en in de voorbeeldvensters ziet u links de huidige afbeelding en rechts het resulterende GIF-bestand.
2 Klik op het tabblad Transparantie en kies een van de volgende opties:
Geen — produceert een GIF-bestand dat geen transparantie-instelling gebruikt.
Transparantie van bestaande afbeelding of laag — gebruikt de huidige transparantie-informatie uit de afbeelding.
Binnen de huidige selectie — voor afbeeldingen met een selectie maakt deze optie alles binnen de selectie transparant.
Buiten de huidige selectie — voor afbeeldingen met een selectie maakt deze optie alles buiten de selectie transparant.
Gebieden met deze kleur — de transparantie wordt gebaseerd op een kleur die u selecteert. Klik op het kleurvak om een kleur te selecteren of kies een kleur in de afbeelding door de muisaanwijzer over de afbeelding te bewegen en op een kleur te klikken. Bepaal of typ vervolgens een tolerantiefactor in het besturingselement Tolerantie om te bepalen hoe nauwkeurig kleuren moeten overeenkomen met de geselecteerde kleur voordat ze transparant worden.
3 Klik op het tabblad Gedeeltelijke transparantie en kies een van de volgende opties:
Volledige transparantie gebruiken voor pixels met minder dan x% dekking — bepaalt de dekkingswaarde waarbij pixels transparant worden. Pixels onder de ingestelde dekkingswaarde worden transparant. Pixels boven de dekkingswaarde worden dekkend. Naarmate u de waarde verlaagt, vermindert u het aantal transparante pixels.
Een dither-patroon van 50% gebruiken — Paint Shop Pro maakt gedeeltelijk transparante pixels dekkend met behulp van de kleur die voor het mengen is gekozen of met behulp van de afbeeldingskleur (afhankelijk van de mengoptie). Vervolgens wordt er een dither-patroon van 50% toegepast, zodat de kleuren er natuurlijker uit komen te zien.
Dither-patroon met foutverspreiding gebruiken — Paint Shop Pro maakt gedeeltelijk transparante pixels dekkend met behulp van de kleur die voor het mengen is gekozen of met behulp van de afbeeldingskleur (afhankelijk van de mengoptie). Vervolgens wordt er een dither-patroon met foutverspreiding toegepast, zodat de kleuren er natuurlijker uit komen te zien.
4 Kies een van de volgende opties als u wilt bepalen hoe gedeeltelijk transparante pixels worden gemengd:
Ja — mengt de gedeeltelijk transparante pixels met de kleur in het kleurvak Mengen. Als u een nieuwe kleur wilt kiezen, klikt u in het kleurvak en kiest u een kleur in het dialoogvenster Kleur. Gedeeltelijk transparante pixels onder de waarde die u hierboven heeft ingesteld, worden met deze kleur gemengd.
Nee — gebruikt de bestaande afbeeldingskleur met 100% dekking.
5 Klik op het tabblad Kleuren en geef een waarde op in het besturingselement Hoeveel kleuren wenst u? als u wilt bepalen hoeveel kleuren u in de afbeelding wilt.
Opmerking: naarmate u kleuren verwijdert, wordt het bestand kleiner, maar neemt ook de kwaliteit van de afbeelding af. Met de voorbeeldvensters kunt u de beste balans tussen bestandsgrootte en afbeeldingskwaliteit bepalen.
6 Geef een waarde op in het besturingselement Hoeveel dithering wenst u?.
Het bereik ligt tussen 16 en 256 kleuren. Hiermee bepaalt u hoe PaintShop Pro pixels in een afbeelding schikt om ontbrekende kleuren in de aangrenzende pixels te compenseren.
7 Kies een van de volgende opties om het afbeeldingspalet te bepalen:
Bestaand palet — hiermee kunt u een bestaand afbeeldingspalet gebruiken.
Standaard/webveilig — hiermee kunt u het webveilige palet gebruiken voor afbeeldingen die u op het web wilt gebruiken.
Geoptimaliseerde mediaan — hiermee kunt u de afbeelding reduceren tot slechts enkele kleuren. Als u deze optie kiest, kunt u het selectievakje Geselecteerde kleuren versterken inschakelen als u de kleuren wilt versterken met een factorwaarde die u zelf instelt. De geselecteerde kleuren steken dan duidelijk af tegen de andere kleuren in de afbeelding. Als u kleuren wilt versterken, maakt u een selectie van een gebied dat deze kleuren bevat en schakelt u dit selectievakje in.
Geoptimaliseerd octaal — hiermee kunt u een afbeelding optimaliseren die slechts enkele kleuren bevat.
Opmerking: afhankelijk van uw behoeften kunt u de opties Geoptimaliseerde mediaan en Geoptimaliseerd octaal beide proberen en de optie kiezen die de beste resultaten oplevert.
8 Schakel in het groepsvak Opties het selectievakje Windows-kleuren opnemen in als u de 16 standaard Windows-kleuren in het palet wilt opnemen.
Als de afbeelding op het web wordt gebruikt, selecteert u deze optie.
9 Klik op het tabblad Indeling en kies een van de volgende opties:
Zonder interlacing — levert een afbeelding op die lijn voor lijn vanaf de bovenkant wordt gedownload.
Met interlacing — produceert een afbeelding die incrementeel in verschillende stappen wordt weergegeven, waarbij er telkens details worden toegevoegd.
Opmerking: kies de optie Met interlacing voor grotere afbeeldingen, zodat de gebruiker tijdens het downloaden alvast een idee krijgt van de uiteindelijke afbeelding.
10 Kies een van de volgende opties:
Versie 89a — hiermee kunt u transparantiegegevens opslaan. Deze versie wordt automatisch geselecteerd als de afbeelding transparante pixels bevat.
Versie 87a — hiermee kunt u een afbeelding opslaan die geen transparantie-instelling bevat.
11 Klik op OK om het dialoogvenster Opslaan als te openen, ga naar de map waarin u de nieuwe afbeelding wilt opslaan en typ een naam voor het bestand.
12 Klik op Opslaan.
* De wizard Transparante GIF-bestanden gebruiken
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren GIF-optimalisatie.
Het dialoogvenster GIF-optimalisatie wordt weergegeven.
2 Klik op Wizard gebruiken en volg de instructies.
3 Klik op de knop Voltooien om de wizard te sluiten. Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt. Hier kunt u een naam invoeren en de locatie selecteren waar u het GIF-bestand wilt opslaan.
 
U kunt ook
 
Een kleur kiezen in de afbeelding
Beweeg op pagina 1 of 2 van de wizard de muisaanwijzer over de afbeelding en klik op een kleur. In de kleurstaal wordt de kleur weergegeven waarop u heeft geklikt.
Een kleur kiezen met behulp van het dialoogvenster Kleur
Klik op pagina 1 of 2 van de wizard op de kleurstaal om het dialoogvenster Kleur te openen. Zie Een kleur kiezen in een dialoogvenster voor meer informatie over de besturingselementen in het dialoogvenster Kleur.
Een instelling wijzigen
Klik op pagina 5 van de wizard op Vorige als u wilt teruggaan naar vorige pagina's. Daar kunt u de gewenste instellingen wijzigen en teruggaan naar pagina 5 om de resultaten te bekijken.
Een GIF-bestand kan geen gedeeltelijk transparante pixels bevatten. Als de afbeelding deze wel bevat, vermengt de wizard Transparante GIF-bestanden ze met de door u gekozen kleur. Dekking van de laag reduceren, een masker toevoegen, een selectie doezelen of een penseel gebruiken dat op gereduceerde dekking is ingesteld, zijn enkele van de acties die gedeeltelijk transparante pixels kunnen opleveren.
Klik op het tabblad Downloadtijden als u de bestandsgrootte van het gecomprimeerde bestand wilt bekijken, evenals een schatting van de downloadtijd bij vier verschillende modemsnelheden.