Werken met afbeeldingspaletten
Een afbeeldingspalet is een verzameling kleuren waarvan een afbeelding gebruik maakt, zoals een schilderspalet met verf. Een afbeeldingspalet is een deelverzameling van alle kleuren die uw monitor kan weergeven. Niet alle afbeeldingen bevatten afbeeldingspaletten. Alleen afbeeldingen met kleurdiepten tussen 16 en 256 kleuren bevatten paletten die u kunt bijstellen en bewerken.
Afbeeldingen met een kleurdiepte van 16 miljoen kleuren hebben geen afbeeldingspalet omdat ze alle kleuren kunnen bevatten die uw computer kan weergeven. Voor deze afbeeldingen kunt u een afbeeldingspalet laden om de kleurdiepte van de afbeelding te verminderen tot 256 kleuren (8 bits). Het laden van een palet heeft hetzelfde effect als het verminderen van de kleurdiepte, behalve dat u bepaalt welke kleuren in de omgezette afbeelding worden gebruikt. Zie Inzicht in kleurdiepte voor meer informatie over kleurdiepte.
U kunt ook uw eigen paletten maken en opslaan. Voorgedefinieerde paletten zijn opgeslagen in de map Paletten van de PaintShop Pro-programmamap. Als u een palet heeft opgeslagen, kunt u dit in andere afbeeldingen laden. Dit is een goede manier om consistent gebruik van kleur in verschillende afbeeldingen te waarborgen. Het opslaan van een palet is ook handig als u veel kleurwijzigingen aanbrengt en u een back-up van het palet wilt bewaren.
Als u een palet alleen met de huidige afbeelding gebruikt, hoeft u het niet als een apart bestand op te slaan, omdat de paletkleuren bij de afbeelding zelf worden opgeslagen.
Het palet van een grijswaardenafbeelding bewerken
Bij het bewerken van een kleurenpalet voor een grijswaardenafbeelding wordt u gevraagd of u de afbeelding wilt omzetten naar 8-bits geïndexeerde kleuren. Daarmee kunt u kleuren toevoegen aan de grijswaardenafbeelding.
Het webveilige kleurenpalet gebruiken
PaintShop Pro bevat een webveilig 256-kleurenpalet, het zogenaamde palet Veiligheid. Afbeeldingen waarin dit palet wordt gebruikt, kunnen op de meeste computermonitors worden weergegeven zonder kleurverstoring. U kunt dit palet op drie manieren met een afbeelding gebruiken:
U kunt het palet Veiligheid in uw afbeelding laden. Bij afbeeldingen met 16 miljoen kleuren (24 bits) worden de lagen hierdoor samengevoegd tot één laag, wordt de kleurdiepte van de afbeelding verminderd tot 256 kleuren (8 bits), waardoor de beschikbare opdrachten verminderen.
U kunt de kleurdiepte van de afbeelding verminderen tot 256 kleuren en de paletoptie Standaard/webveilig selecteren. Door het verminderen van de kleurdiepte worden de lagen ook tot één laag samengevoegd en is een aantal opdrachten niet meer beschikbaar.
U kunt de afbeelding met 16 miljoen kleuren bewerken (sla het bestand op in .PspImage-indeling) en vervolgens met GIF- of PNG-optimalisatie een kopie van de afbeelding exporteren. Met deze typen optimalisatie wordt standaard het webveilige palet gebruikt en de kleurdiepte in de opgeslagen afbeelding verminderd. Deze methode wordt aanbevolen omdat de kleurdiepte ongewijzigd blijft en de lagen van uw oorspronkelijke .PspImage-bestand niet worden samengevoegd. Zie Afbeeldingen opslaan voor het web voor meer informatie over het opslaan van geoptimaliseerde afbeeldingen.
Een paletkleur transparant maken
Paletafbeeldingen (met 256 of minder kleuren) bieden geen ondersteuning voor transparante achtergronden. In afbeeldingen die voor internetpagina's bestemd zijn, zult u echter vaak een bepaald deel transparant willen maken. Misschien heeft u een rond logo en wilt u de achtergrond van de internetpagina rond het logo weergeven.
In de meeste webbrowsers kunt u een kleur niet laten weergeven, waardoor deze kleur in feite transparant wordt. In PaintShop Pro kunt u een kleur op twee manieren transparant maken:
U kunt één kleur in een afbeeldingspalet transparant maken. Deze kleur kan de achtergrondkleur of een andere kleur in de afbeelding zijn. Om een transparante kleur in te stellen, mag de afbeelding slechts één laag hebben en moet de afbeelding een afbeeldingspalet gebruiken. Dit betekent dat de afbeelding een kleurdiepte moet hebben van minder dan 16 miljoen kleuren (24 bits).
U kunt een afbeelding met 16 miljoen kleuren bewerken, opslaan in .PspImage-indeling en vervolgens met GIF- of PNG-optimalisatie een kopie van de afbeelding exporteren. Met deze typen optimalisatie kunt u de transparantie van de afbeelding instellen. Deze methode wordt aanbevolen omdat de kleurdiepte ongewijzigd blijft en de lagen van uw oorspronkelijke .PspImage-bestand niet worden samengevoegd. Zie Afbeeldingen opslaan voor het web voor meer informatie over het opslaan van geoptimaliseerde afbeeldingen.
* Een afbeeldingspalet met 16 tot 256 kleuren bewerken
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Palet Palet bewerken.
Deze opdracht is niet beschikbaar voor afbeeldingen met 16 miljoen kleuren.
2 Voer een of meer taken uit de onderstaande tabel uit en klik op OK.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
De sorteervolgorde van de kleuren wijzigen
Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Sorteervolgorde.
Een kleur vervangen
Dubbelklik op de kleur, kies een kleur op de pagina Kleur en klik op OK.
De originele kleuren van het palet herstellen
Klik in het dialoogvenster Palet bewerken op Naar vorige versie.
* Een afbeeldingspalet opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Palet Palet opslaan.
Het dialoogvenster Palet opslaan wordt geopend.
2 Voer in het vak Bestandsnaam een naam in voor het palet.
3 Klik op Paden bewerken.
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
4 Kies in het groepsvak Palettenmap de map waarin u het palet wilt opslaan.
Als u het palet opslaat in de map Paletten van de PaintShop Pro-programmamap, kunt u het palet als voorgedefinieerd palet gebruiken.
5 Klik op OK.
6 Selecteer een optie voor paletindelingen in het groepsvak Palet opslaan als:
PSP-palet — de standaard paletindeling
Microsoft-palet — paletindeling voor andere toepassingen
7 Klik op Opslaan.
Wanneer u het bestand in PaintShop Pro opslaat, wordt automatisch de extensie .PspPalette aan de naam toegevoegd.
* Een afbeeldingspalet laden
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Palet Palet laden.
Het dialoogvenster Palet laden wordt geopend.
2 Klik in de vervolgkeuzelijst Palet op de knop Bestandslocaties .
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
3 Selecteer de map met het palet dat u wilt laden en kies een palet.
Voorgedefinieerde afbeeldingspaletten zijn opgeslagen in de map Paletten van de PaintShop Pro-programmamap.
4 Klik op OK.
5 Selecteer een van de volgende opties in het groepsvak Palet toepassen met:
Keuze van meest overeenkomende kleur — wijzigt elke afbeeldingskleur in de meest overeenkomende paletkleur
Dithering met foutverspreiding — probeert de weergave van de afbeelding te handhaven door kleuren die niet in het palet voorkomen te verspreiden. Hierbij worden pixels van verschillende kleuren naast elkaar geplaatst, om ontbrekende kleuren na te bootsen.
Handhaving indexnummers — hiermee wordt een indexnummer toegewezen aan elke kleur in het palet en aan elke kleur in de afbeelding, Vervolgens wordt elke afbeeldingskleur gewijzigd in de paletkleur met het overeenkomende nummer.
6 Klik op Laden.
Het palet wordt geladen en de afbeeldingskleuren worden bijgewerkt.
Als u een palet laadt en niet tevreden bent over het resultaat, kunt u teruggaan naar de oorspronkelijke afbeelding en de actie ongedaan maken door op Ctrl + Z te drukken.
* Het webveilige kleurenpalet laden
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Palet Palet laden.
Het dialoogvenster Palet laden wordt geopend.
2 Klik in de vervolgkeuzelijst Palet op de knop Bestandslocaties .
Het dialoogvenster Bestandslocaties wordt geopend.
3 Blader naar de map Paletten in de PaintShop Pro-programmamap en kies Veiligheid.
4 Kies een van de volgende opties in het groepsvak Palet toepassen met:
Keuze van meest overeenkomende kleur — wijzigt elke afbeeldingskleur in de meest overeenkomende paletkleur.
Dithering met foutverspreiding — probeert de weergave van de afbeelding te handhaven door kleuren die niet in het palet voorkomen te verspreiden. Hierbij worden pixels van verschillende kleuren naast elkaar geplaatst, om ontbrekende kleuren na te bootsen.
Handhaving indexnummers — wijst een indexnummer toe aan elke kleur in het palet en aan elke kleur in de afbeelding, waarna elke afbeeldingskleur wordt gewijzigd in de paletkleur met het corresponderende nummer. Deze optie is niet beschikbaar voor afbeeldingen met 16 miljoen kleuren.
5 Klik op Laden.
* Eén afbeeldingskleur transparant maken
tabblad Bewerken 
1 Kies Afbeelding Palet Transparantie van palet instellen.
Als u wordt gevraagd of u de kleurdiepte en het aantal lagen wilt verminderen, klikt u op Ja om door te gaan en kiest u de opties voor het verminderen van de kleurdiepte.
2 Kies een van de volgende opties in het groepsvak Transparantie van palet instellen:
Waarde transparantie instellen op huidige achtergrondkleur — maakt de achtergrondkleur transparant
Waarde transparantie instellen op paletwaarde — hiermee geeft u op welke kleur u transparant wilt maken. Klik op een kleur in de afbeelding of klik op het kleurvak om een kleur te kiezen in de huidige Kleurenkiezer.
Klik op Proef als u de transparantie wilt weergeven.
3 Klik op OK.
De kleur is nu transparant maar wordt mogelijk nog steeds weergegeven. In dat geval verbergt u de kleur.
* De transparantie van een kleur weergeven of verbergen
tabblad Bewerken 
Kies Afbeelding Palet Transparantie van palet weergeven.