Werken met JPEG-bestanden
Met PaintShop Pro kunt u JPEG-bestanden optimaliseren voor een maximale beeldkwaliteit en een minimale bestandsgrootte.
Belangrijk! Telkens wanneer u een JPEG-bestand opent en opslaat, worden er afbeeldingsgegevens weggelaten. Het is daarom raadzaam een kopie van de oorspronkelijke afbeelding te bewaren.
Kwaliteit in JPEG-optimalisatie
Met behulp van compressie kunt u de omvang van het JPEG-bestand reduceren. Wanneer u een JPEG-afbeelding comprimeert, verwijdert u afbeeldingsgegevens. Naarmate de compressie wordt verhoogd, neemt de kwaliteit van de afbeelding af. U kunt het voorbeeldvenster gebruiken om de beste balans te vinden tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit.
U kunt de bestandsgrootte ook reduceren met chroma-subsampling, waarbij de gemiddelde kleurinformatie wordt genomen voor elke vierkant van 2 bij 2 pixels. U kunt deze instelling wijzigen zodat het gemiddelde van een groter gebied met kleurinformatie wordt genomen.
Achtergrondkleur in JPEG-optimalisatie
De tab Achtergrondkleur in het dialoogvenster JPEG-optimalisatie is beschikbaar als een afbeelding transparante gebieden heeft. U kunt bepalen hoe transparante pixels in de afbeelding worden gemengd met een achtergrond door een achtergrondkleur te kiezen. Als u bijvoorbeeld een afbeelding op een webachtergrond plaatst, kunt u in JPEG-optimalisatie dezelfde achtergrondkleur selecteren om ervoor te zorgen dat de afbeelding naadloos wordt samengevoegd met de webpagina.
Indeling in JPEG-optimalisatie
U kunt bepalen hoe een afbeelding tijdens het laden wordt weergegeven. U kunt het JPEG-bestand zo optimaliseren dat deze vanaf boven regel voor regel wordt gedownload.
U kunt kiezen om grote afbeeldingen incrementeel in verschillende stappen weer te geven, waarbij er telkens details worden toegevoegd. Met deze optie kan de kijker de afbeelding dan zien terwijl deze wordt gedownload.
Downloadtijden in JPEG-optimalisatie
U kunt de grootte van het gecomprimeerde bestand plus de geschatte downloadtijden voor vier modemsnelheden bekijken.
De wizard JPEG gebruiken
U kunt de wizard JPEG openen vanuit het dialoogvenster JPEG-optimalisatie. Deze wizard begeleidt u bij de stappen voor het optimaliseren van een JPEG-bestand.
* Een JPEG-bestand optimaliseren en opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren JPEG-optimalisatie.
Het dialoogvenster JPEG-optimalisatie wordt weergegeven. In de voorbeeldvensters wordt de huidige afbeelding aan de linkerkant en het resulterende JPEG-bestand aan de rechterkant weergegeven.
2 Klik op het tabblad Kwaliteit en geef een waarde op in het besturingselement Compressiewaarde instellen op.
3 Kies een kleursamplingmethode in de vervolgkeuzelijst Chroma-subsampling als u de standaardinstelling wilt wijzigen.
4 Klik op het tabblad Indeling en kies een van de volgende opties:
Standaard — de afbeelding wordt lijn voor lijn vanaf de bovenkant gedownload.
Progressief — de afbeelding wordt incrementeel in verschillende stappen weergegeven, waarbij er telkens details worden toegevoegd.
5 Klik op OK om het dialoogvenster Opslaan als te openen, ga naar de map waarin u de nieuwe afbeelding wilt opslaan en typ een naam voor het bestand.
6 Klik op Opslaan.
Klik op het tabblad Downloadtijden als u de bestandsgrootte van het gecomprimeerde bestand wilt bekijken, evenals een schatting van de downloadtijd bij vier verschillende modemsnelheden.
* De wizard JPEG gebruiken
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren JPEG-optimalisatie.
Het dialoogvenster JPEG-optimalisatie wordt weergegeven.
2 Klik op Wizard gebruiken en volg de instructies.