Met laden werken
U kunt laden gebruiken om afbeeldingen uit diverse mappen te verzamelen. De afbeeldingen blijven op hun oorspronkelijke locatie staan, maar er wordt naar verwezen in de lade en ze kunnen worden opgevraagd door op de miniatuur te klikken.
U kunt laden toevoegen, verwijderen en de naam ervan wijzigen zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij uw werkstroom. U kunt bijvoorbeeld een lade maken voor afbeeldingen die u wilt bewerken, die u in een project wilt gebruiken, of die u wilt afdrukken of e-mailen. Laden worden in het palet Ordenen aangemaakt.
In de standaardlade worden automatisch de foto's weergegeven uit de map of verzameling die u momenteel hebt geselecteerd in het palet Navigatie. Een aangepaste lade die Mijn lade heet, is een blanco lade die automatisch aangemaakt wordt.
* Een lade toevoegen
tabblad Beheren 
1 Klik in het palet Ordenen op de knop Meer opties op de werkbalk Ordenen en klik op Lade toevoegen.
2 Typ een naam voor de nieuwe lade in het veld Naam en klik op OK.
* De naam van een lade wijzigen
tabblad Beheren 
1 Selecteer in het palet Ordenen de lade waarvan u de naam wilt wijzigen.
2 Klik op de knop Meer opties op de werkbalk Ordenen en klik op Naam lade wijzigen.
3 Typ een nieuwe naam voor de lade in het veld Naam en klik op OK. Een lade verwijderen
tabblad Beheren 
1 Klik op het palet Lagen op de laag die u wilt verwijderen.
Opmerking: Als u een lade verwijdert, worden de foto's in de lade niet verwijderd.
2 Klik op de knop Meer opties op de werkbalk Ordenen en klik op Lade verwijderen.
De standaardlade, "Mijn lade", kan niet verwijderd worden.
* Foto's toevoegen aan een lade
tabblad Beheren 
1 Selecteer in het palet Ordenen de miniaturen van de foto's die u wilt toevoegen aan de lade.
2 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde miniatuur en klik op Toevoegen aan lade.
De foto's worden toegevoegd aan Mijn lade.
U kunt foto's toevoegen aan een aangepaste lade door de fotominiaturen te selecteren en deze naar de tab voor de aangepaste lade in het palet Ordenen te slepen.
* Foto's verwijderen uit een lade
tabblad Beheren 
1 Klik op een lade in het palet Ordenen.
2 Selecteer de foto's die u wilt verwijderen.
3 Druk op Delete.
* De inhoud van uw lade opslaan naar een map
1 Klik in het palet Navigatie op het tabblad Verzamelingen.
2 Klik op Door meer mappen bladeren, navigeer naar de gewenste locatie en klik op Nieuwe map maken.
3 Voer een naam voor de map in en klik op OK.
4 Selecteer in het palet Ordenen alle foto's in een lade (u kunt Ctrl + A gebruiken).
5 Sleep de foto's naar de nieuwe map.