Werken met PNG-bestanden
Met PaintShop Pro kunt u PNG-bestanden optimaliseren voor een optimale kwaliteit en een minimale bestandsgrootte.
Het dialoogvenster PNG-optimalisatie bevat drie tabbladen waarop u de opties voor kleur, transparantie en indeling van het bestand kunt configureren. Op het vierde tabblad staan de geschatte downloadtijden van de afbeelding bij verschillende modemsnelheden.
Kleuren in PNG-optimalisatie
U kunt de kleurdiepte voor het PNG-bestand kiezen — het hoger de kleurdiepte, des te langer duurt het downloaden van de afbeelding. Met de besturingselementen onder het tabblad Kleur van het dialoogvenster PNG-optimalisatie kunt u een kleurdiepte kiezen voor uw PNG-afbeelding. Bij paletafbeeldingen kunt u de methode voor kleurreductie, het aantal kleuren en de hoeveelheid dithering te bepalen.
Gamma in PNG-optimalisatie
PNG-afbeelding bevat een gAMA-blok, dat de gamma-niveaus van een afbeelding regelt. Met de gamma-instelling kan de afbeelding consistent op meerdere weergave-apparaten worden weergegeven. Gebruik in geval van twijfel de standaardwaarde van de pc.
Transparantie in PNG-optimalisatie
U kunt ervoor kiezen om transparantie te baseren op bestaande afbeeldings- of laagtransparantie, of u kunt de kleur die u transparant wilt maken in de afbeelding samplen. Als u een selectie in de afbeelding heeft, kunt u de transparantie baseren op de selectie. U kunt transparantie ook baseren op het alfakanaal.
Indeling in PNG-optimalisatie
PNG-afbeeldingen kunnen wel of geen interlacing hebben. Dit heeft invloed op de manier waarop de afbeelding wordt weergegeven op een computer met een trage internetverbinding.
Downloadtijden in PNG-optimalisatie
De grootte van het gecomprimeerde bestand en een schatting van de downloadtijd bij vier verschillende modemsnelheden worden onder het tabblad Downloadtijden van het dialoogvenster JPEG-optimalisatie weergegeven.
De wizard PNG gebruiken
U kunt de wizard PNG openen vanuit het dialoogvenster PNG-optimalisatie. De wizard begeleidt u bij de stappen voor het optimaliseren van een PNG-bestand.
* Een PNG-bestand optimaliseren en opslaan
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren PNG-optimalisatie.
Het dialoogvenster PNG-optimalisatie wordt weergegeven. In de voorbeeldvensters wordt de huidige afbeelding aan de linkerkant en het resulterende PNG-bestand aan de rechterkant weergegeven.
2 Klik op het tabblad Kleuren en kies een van de volgende opties:
Paletbasis — voor afbeeldingen met 256 kleuren of minder
Grijswaarden (8 bits)
16,7 miljoen kleuren (24 bits)
Als u de methode Paletbasis kiest, kunt u kiezen hoeveel kleuren in de afbeelding worden gebruikt en hoeveel dithering er wordt toegepast.
3 Klik op het tabblad Transparantie en kies een van de volgende transparantietypen:
Geen transparantie — slaat de afbeelding zonder transparantie op.
Eénkleurige transparantie — hiermee kunt u een kleur transparant maken door op een kleurstaal te klikken of door op een kleur in de afbeelding te klikken en een waarde in te voeren in het besturingselement Tolerantie.
Alfakanaaltransparantie — gebruikt de huidige selectie of alfakanaaltransparantie van de afbeelding. U kunt kiezen welk deel van de afbeelding transparant wordt. Daartoe kiest u de optie Transparantie van bestaande afbeelding of laag, Bestaande transparantie alfakanaal, Binnen de huidige selectie of Buiten de huidige selectie.
4 Klik op het tabblad Gamma en geef een waarde op in het besturingselement Gamma als u de standaardwaarde wilt wijzigen.
5 Klik op het tabblad Indeling en kies een van de volgende opties:
Zonder interlacing — de afbeelding wordt lijn voor lijn vanaf de bovenkant gedownload.
Met interlacing — de afbeelding wordt incrementeel in verschillende stappen weergegeven, waarbij er telkens details worden toegevoegd. Gebruik deze optie voor grotere afbeeldingen, zodat de gebruiker tijdens het downloaden alvast een idee krijgt van de uiteindelijke afbeelding.
6 Klik op OK om het dialoogvenster Opslaan als te openen, ga naar de map waarin u de nieuwe afbeelding wilt opslaan en klik op Opslaan.
Klik op het tabblad Downloadtijden als u de bestandsgrootte van het gecomprimeerde bestand wilt bekijken, evenals een schatting van de downloadtijd bij vier verschillende modemsnelheden.
* De wizard PNG gebruiken
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Exporteren PNG-optimalisatie.
Het dialoogvenster PNG-optimalisatie wordt weergegeven.
2 Klik op Wizard gebruiken en volg de instructies.
3 Klik op de knop Voltooien om de wizard te sluiten. Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt. Hier kunt u een naam invoeren en de locatie selecteren waar u het PNG-bestand wilt opslaan.
 
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Een kleur kiezen in de afbeelding
Beweeg op pagina 2 of 3 van de wizard de muisaanwijzer over de afbeelding en klik op een kleur. In de kleurstaal wordt de kleur weergegeven waarop u heeft geklikt.
Een kleur kiezen met het dialoogvenster Kleur
Klik op pagina 2 of 3 van de wizard op de kleurstaal om het dialoogvenster Kleur te openen.
Een instelling wijzigen
Op pagina 6 van de wizard klikt u op de knop Vorige om naar de vorige pagina's terug te gaan. Daar kunt u de gewenste instellingen wijzigen en teruggaan naar pagina 6 om de resultaten te bekijken.