Werken met gereedschappen en functies voor scripts
De meeste scriptopdrachten vindt u in het submenu Bestand Script en op de werkbalk Script. Werken met scripts is veel eenvoudiger en sneller via de werkbalk Script. Sommige opdrachten zijn echter alleen toegankelijk via het menu.
In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de knoppen op de werkbalk Script.
 
Gereedschap
Beschrijving
In de vervolgkeuzelijst Script selecteren kunt u de scripts kiezen die in de mappen Scripts - Vertrouwd en Scripts - Beperkt zijn opgeslagen.
Met Geselecteerd script uitvoeren voert u het script uit dat in de vervolgkeuzelijst Script selecteren wordt weergegeven.
Met de knop Meerdere scripts uitvoeren opent u het dialoogvenster Meerdere scripts uitvoeren waarin u scripts kunt kiezen in een lijst die vervolgens na elkaar worden uitgevoerd.
Met Geselecteerd script bewerken opent u de Scripteditor, zodat u het script kunt bewerken dat in de vervolgkeuzelijst Script selecteren wordt weergegeven.
Met Uitvoermodus in-/uitschakelen kunt u bij het uitvoeren van scripts schakelen tussen de modi Zonder melding en Interactief. Als om deze knop een rand staat, dan is deze ingesteld op de interactieve modus.
Met de knop Script uitvoeren kunt u navigeren naar het script dat u wilt laden en dit selecteren.
Met Script stoppen kunt u het script dat wordt uitgevoerd stopzetten.
Met Scriptopname starten neemt u acties op waaruit een script gaat bestaan.
Met Scriptopname pauzeren zet u de opname van een script tijdelijk stop. Klik nogmaals om de opname te hervatten.
Met Scriptopname annuleren annuleert u de opname van een script.
Met Scriptopname opslaan stopt u de scriptopname en wordt u gevraagd of u deze wilt opslaan.
* De werkbalk Script weergeven
tabblad Bewerken 
Kies Beeld Werkbalken Script.
* Een scriptopdracht openen vanuit een menu
tabblad Bewerken 
Kies Bestand Script en kies een scriptopdracht.
U kunt in het menu alleen de opdrachten Uitvoervenster wissen en Per stap kiezen. Deze opdrachten kunt u echter wel aan de werkbalk Script toevoegen. Zie Werkbalken aanpassen voor meer informatie.
* Het palet Scriptuitvoer weergeven
tabblad Bewerken 
Kies Beeld Paletten Scriptuitvoer.
Op het palet Scriptuitvoer wordt informatie weergegeven zoals eerder gebruikte opdrachten, Python-syntaxisfouten en runtime-fouten.
* Het palet Scriptuitvoer wissen
tabblad Bewerken 
Kies Bestand Script Uitvoervenster wissen.
U kunt een script ook leegmaken door met de rechtermuisknop te klikken op het pallet Scriptuitvoer en vervolgens Wissen te kiezen in het snelmenu.