Werken met het palet Menger
Op het palet Menger kunt u kleuren mengen en verfstalen maken, net zoals dat kan met een traditioneel schilderspalet. Zodra u een kleur heeft gemaakt, kunt u deze met de tekenmateriaalpenselen op het doek aanbrengen.
Als u kleuren te veel heeft gemengd, kunt u de 20 meest recente acties met Plaatjespenseel menger of Mes van menger ongedaan maken. Kleurenmengacties kunt u ook opnieuw uitvoeren.
Belangrijk! De geschiedenis van de acties in het palet Menger gaat verloren wanneer u het programma afsluit. U kunt het palet Menger echter op elk moment afsluiten terwijl het programma actief is zonder dat de wijzigingen verloren gaan.
Standaard zijn de mengerpagina’s die u maakt 500 × 500 pixels. U kunt echter grotere aangepaste mengerpagina's maken. U kunt het menggebied ook als mengerpagina opslaan, die u opnieuw kunt laden en in een andere PaintShop Pro-sessie gebruiken.
* Kleuren mengen
tabblad Bewerken 
1 Stel in het palet Materialen het vak Eigenschappen van voorgrond en streek in op Kleur en kies een kleur op het tabblad Lijst, Regenboog of Stalen.
Opmerking: Als een gereedschap van Tekenmateriaal actief is, zijn de modusknoppen onder Eigenschappen van voorgrond en streek, en Eigenschappen van achtergrond en vulling niet beschikbaar.
2 Op het palet Menger selecteert u Plaatjespenseel menger .
3 Sleep de muisaanwijzer in het menggebied om verfstreken aan te brengen.
Als u de breedte van de verfstreek wilt wijzigen, wijzigt u de instelling in het vak Grootte.
Opmerking: U kiest een andere kleur door stap 1 te herhalen.
4 Kies Mes van menger en sleep dit in het mengergebied om kleuren door elkaar te smeren.
U wisselt tussen Mes van menger en Plaatjespenseel menger via de rechtermuisknop. U kunt bijvoorbeeld verf aanbrengen door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u sleept en u kunt de verf mengen door de rechtermuisknop ingedrukt te houden terwijl u sleept.
* Kleuren mengen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
tabblad Bewerken 
Klik op het palet Menger op een van de volgende knoppen:
Mengen ongedaan maken — hiermee kunt u een actie van Plaatjespenseel menger of Mes van menger ongedaan maken
Opnieuw mengen — hiermee kunt u een actie van Plaatjespenseel menger of Mes van menger opnieuw uitvoeren
Acties van Plaatjespenseel menger en Mes van menger kunnen niet ongedaan worden gemaakt of worden hersteld met Bewerken Ongedaan maken of Bewerken Opnieuw, en evenmin door op de werkbalk Standaard op Ongedaan maken en Opnieuw te klikken, of door op Ctrl + Z of Ctrl + Alt + Z te drukken.
* Kleuren van het palet Menger
tabblad Bewerken 
1 Kies Pipet van menger op het palet Menger en klik op een kleur in het menggebied.
Opmerking: Wanneer u de muisaanwijzer over het menggebied op het palet Materialen sleept, wordt Eigenschappen van voorgrond en streek aangepast aan de huidige samplingpositie.
2 Kies een tekenmateriaalgereedschap op de werkbalk Gereedschappen.
3 Begin met verven.
Opmerking: De streken worden aangebracht op een tekenmateriaallaag. Als dit type laag niet de actieve laag is, wordt er automatisch een laag gemaakt wanneer u het tekenmateriaalgereedschap begint te gebruiken.
4 Als u een andere kleur wilt kiezen, gebruikt u het gereedschap Pipet van Menger om de gewenste kleur te kiezen uit het menggebied.
 
U kunt ook
 
Andere gebieden van de mengerpagina pannen
Houd de knop Navigeren ingedrukt om de hele mengerpagina weer te geven. Omsluit het gewenste gebied op de pagina door met de muis te slepen.
De mengerpagina wissen
Kies Pagina schoonmaken op het palet Menger.
De grootte van het Pipet wordt bepaald met de instelling Grootte op het palet Opties voor gereedschap.
U kunt de tekenmateriaallaag drogen of weer nat maken door Lagen Laag met droog tekenmateriaal of Lagen Laag met nat tekenmateriaal te kiezen. Zie Werken met tekenmateriaalgereedschappen voor meer informatie over de verschillende tekenmateriaalgereedschappen.
* Een aangepaste mengerpagina maken
tabblad Bewerken 
1 Kies Bestand Nieuw om het dialoogvenster Nieuwe afbeelding te openen.
2 Geef waarden op in het groepsvak Afmetingen afbeelding voor de afmetingen van de mengerpagina.
Opmerking: De hoogte en breedte moeten minimaal 500 pixels zijn.
3 Klik in het groepsvak Afbeeldingskenmerken op de optie Achtergrond tekenmateriaal.
4 Klik op het textuurstaaltjes in het gedeelte Doektextuur selecteren en kies een textuur uit het menu.
Opmerking: De textuur werkt als een onzichtbaar oppervlak waarop tekenmateriaalpigmenten worden aangebracht.
5 Klik op OK.
Opmerking: Nu kunt u een tekenmateriaalpigment aanbrengen op de afbeelding.
6 Klik op de werkbalk Standaard op Opslaan zodat het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.
7 Ga naar X: Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro 2020\Corel_19 voor 32-bits of X: Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro 2020 (64-bit)\Corel_19 voor 64-bits, waarbij "X" het station aanduidt waarop PaintShop Pro is geïnstalleerd.
8 Sla de nieuwe afbeelding op in de bestandsindeling .pspimage.
 
U kunt ook
 
Het mengergebied als een pagina opslaan
Kies op het palet Menger de optie Pagina opslaan of Pagina opslaan als en typ een naam voor de pagina.
 
U kunt ook naar de mengerpagina's in uw gebruikersmap gaan, ...Documenten\Corel PaintShop Pro\2020\Mengerpagina's
U kunt de mengerpagina met een kleur vullen, door het selectievakje Vulkleur inschakelen in het dialoogvenster Nieuwe afbeelding in te schakelen, te klikken op Kleur en vervolgens een vulkleur te kiezen. U kunt van deze kleur echter geen voorbeeld bekijken en de gereedschappen van Tekenmateriaal hebben geen invloed op deze kleur.
* Mengergebiedpagina's laden
tabblad Bewerken 
1 Klik op Mengerpagina laden .
2 Klik op de gewenste mengerpagina of ga naar de map waar de mengerpagina is opgeslagen.
Opmerking: Standaard worden mengerpagina's opgeslagen in ...Documents\Corel PaintShop Pro\2020\Mixer Pages.
U kunt een mengerpagina ook laden door op het pictogram Mengermenu te klikken en vervolgens Pagina laden te kiezen.