Werken met miniaturen in het Tabblad Beheren
Tabblad Beheren maakt het eenvoudig om voorbeelden van foto's te bekijken en te organiseren met behulp van miniatuurweergaven.
Voor een grotere weergave van de foto's gebruikt u de Voorbeeldmodus om in en uit te zoomen, of gebruik Snel overzicht om foto's schermvullend weer te geven. U kunt miniaturen sorteren op criteria als naam, waardering of datum. U kunt ook foto's roteren door gebruik te maken van miniaturen, of de bestanden verwijderen en de naam ervan wijzigen.
Bij het opnemen van meerdere beelden kunt u Automatisch groeperen en RAW/JPG-paren gebruiken om miniaturen te groeperen en weer te geven op basis van instellingen voor bracketing of JPEG+RAW-bestandsparen.
Met Miniaturen kunt u meerdere foto's bewerken, door middel van het gebruik van Bewerking opnemen en Bewerking toepassen. Zie Bewerkingen opnemen en op meerdere foto's toepassen voor meer informatie.
Daarnaast kunt u een of meer RAW-bestandsminiaturen selecteren om de bestanden om te zetten naar een andere indeling. Zie RAW-foto's converteren naar een andere bestandsindeling voor meer informatie.
* Een voorbeeld van een afbeelding bekijken in Beheren
Klik op een miniatuur in het palet Ordenen.
Als u niet in de Voorbeeldmodus bent, klikt u op de knop Voorbeeldmodus in de rechterbovenhoek van het programmavenster.
De foto wordt in het schermgedeelte Voorbeeld weergegeven.
 
U kunt ook
 
de vorige of volgende afbeelding weergeven in het Voorbeeldvenster door het toetsenbord te gebruiken
Druk op de toetsen Linkerpijl of Rechterpijl.
Een afbeelding bekijken in de modus volledig scherm
Klik op Beeld Schermvullend voorbeeld of dubbelklik op een miniatuur om Snel overzicht te openen. Zie Snel overzicht gebruiken om foto's te controleren voor meer informatie.
* In- en uitzoomen op miniaturen
1 Als het Tabblad Beheren zich niet in de miniatuurmodus bevindt, klikt u op de knop Miniatuurmodus in de rechterbovenhoek van het Tabblad Beheren.
2 Sleep op de werkbalk Ordenen de schuifregelaar Zoomen naar links om uit te zoomen of naar rechts om in te zoomen.
De schuifregelaar Zoomen is niet beschikbaar als het Tabblad Beheren zich in voorbeeldmodus bevindt.
* Miniaturen sorteren
tabblad Beheren 
1 Klik op de werkbalk Ordenen op de vervolgkeuzelijst Sorteren op.
2 Kies een sorteeroptie.
3 Kies een van de volgende opties:
Aanmaakdatum - nieuwste – de miniaturen worden gesorteerd op de datum waarop de foto werd genomen van de nieuwste tot de oudste
Aanmaakdatum - Oudste – de miniaturen worden gesorteerd op de datum waarop de foto werd genomen van de oudste tot de nieuwste
Datum gewijzigd — sorteert de miniaturen op de datum waarop de afbeelding voor het laatst is gewijzigd
Map hiermee sorteert u de miniaturen alfabetisch op de naam van de map
Bestandsnaam — sorteert miniaturen alfabetisch op bestandsnaam (afbeeldingsnaam)
Waardering — sorteert miniaturen op waardering
Bestandsindeling sorteert miniaturen alfabetisch op bestandnaamextensie (bijvoorbeeld .psp image, .jpg of .tif).
Bestandsgrootte — sorteert de miniatuurweergaven op bestandsgrootte (in kB), van klein naar groot.
Plaats — sorteert miniaturen op de locatie die aan de foto is gekoppeld
* Miniaturen groeperen op basis van opnametijd
Klik op de werkbalk Ordenen op Automatisch groeperen en stel een tijdsinterval in.
Foto's die zijn gemaakt binnen het tijdsinterval worden weergegeven als sets (er worden scheidslijnen weergegeven tussen sets).
* Bepalen hoe RAW- en JPEG-paren worden weergegeven
1 Klik op de werkbalk Ordenen op de knop RAW/JPG-paren en kies een van de volgende opties:
AAN - JPG-versies tonen — hiermee worden de JPEG-versies als miniaturen weergegeven en worden de RAW-versies verborgen
AAN - RAW-versies tonen — hiermee worden de RAW-versies als miniaturen weergegeven en worden de JPEG-versies verborgen
UIT — hiermee worden miniaturen weergegeven voor zowel de RAW- als de JPEG-versies van de bestanden.
Als u een miniatuur verwijdert terwijl de optie RAW/JPG-paren is ingeschakeld, worden beide versies van de bestanden naar de prullenbak gestuurd.
* Meer dan één miniatuur selecteren
tabblad Beheren 
Voer een van de volgende handelingen uit:
Om aaneengesloten miniaturen te selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op de eerste en laatste miniatuur in de reeks miniaturen
Om niet-aaneengesloten miniaturen te selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de miniaturen.
* Een of meer afbeeldingen in het palet Ordenen roteren
tabblad Beheren 
1 Selecteer een of meer miniatuurweergaven.
2 Klik op de werkbalk Ordenen op een van de volgende knoppen:
Rechts roteren — roteert de miniatuurweergaven 90 graden rechtsom
Links roteren — roteert de miniatuurweergaven 90 graden linksom
U kunt ook met de rechtermuisknop op een miniatuurweergave klikken en Rechtsom roteren of Linksom roteren in het snelkeuzemenu kiezen.
* Een of meer foto's verwijderen in Beheren
1 Selecteer een of meer miniaturen en druk op Verwijderen.
Het dialoogvenster Bestand verwijderen of Meerdere items verwijderen verschijnt.
2 Klik op Ja om de afbeeldingen naar de prullenbak te sturen.
U kunt foto's ook verwijderen door de miniaturen te selecteren, met de rechtermuisknop op het miniatuur te klikken en Verwijderen in het snelkeuzemenu te selecteren.
* De naam van een bestand wijzigen in het Tabblad Beheren
1 Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen en kies Naam wijzigen.
2 Voer in het dialoogvenster Naam van bestand wijzigen de nieuwe bestandsnaam in en klik op OK.
* Een of meer bestanden openen voor geavanceerd bewerken
tabblad Beheren 
Selecteer een of meer miniaturen en klik op het tabblad Bewerken.
De afbeeldingen worden in het Tabblad Bewerken geopend.
U kunt het Tabblad Bewerken ook openen door met de rechtermuisknop op een of meer miniaturen te klikken en Foto bewerken te kiezen in het contextmenu.