Een werkvlakkleur kiezen
U kunt kiezen uit een reeks van werkvlakkleuren, van donker naar licht. U kunt een achtergrondkleur kiezen voor het afbeeldingsvenster en voor het voorbeeldvenster.
* Een werkvlakkleur kiezen
1 Klik op Beeld Werkvlakkleur.
2 Kies een van de volgende kleuren:
Donkergrijs (standaard)
Middengrijs
Lichtgrijs
U kunt ook de werkvlakkleur wijzigen door Gebruikersinterface > Werkvlakkleur te kiezen.
* De achtergrondkleur wijzigen
1 Klik op Beeld Achtergrondkleur en kies een kleur.
U kunt ook de achtergrondkleur wijzigen door Gebruikersinterface > Achtergrondkleur te kiezen.