Tekstomloop toepassen op tekst in een selectie of vorm
U kunt tekst binnen een selectie of een vectorvorm vatten. U kunt bijvoorbeeld een gesloten vorm tekenen met het gereedschap Selectie uit vrije hand door rond een omtrek in een foto te tekenen en de selectie met tekst vullen, of u kunt een hart tekenen met het gereedschap Basisvorm en de vorm met tekst vullen.
U kunt tekst binnen een selectie (boven) of een vectorvorm (onder) vatten.
* Tekst binnen een selectie of een vectorvorm laten omlopen
tabblad Bewerken 
1 Klik op een selectiegereedschap of een vectorvormgereedschap op de werkbalk Gereedschappen en sleep in het afbeeldingsvenster om een selectie of een vectorvorm te maken.
Opmerking: Als u een selectie tekent, moet u ervoor zorgen dat deze gesloten is.
2 Klik op het gereedschap Tekst en klik in het afbeeldingsvenster binnen de selectie of de vectorvorm, op de plek waar u uw tekst wilt laten beginnen.
3 Typ uw tekst.
De tekst loopt automatisch om, zodat deze binnen de vorm of selectie blijft, tenzij er te veel tekst is voor de beschikbare ruimte. Extra tekst wordt buiten de vorm of selectie weergegeven.