Zoomen en pannen
Standaard worden de afbeeldingen die u opent in PaintShop Pro zo weergegeven dat de volledige afbeelding op het werkvlak past. U kunt inzoomen om details van de afbeelding nader te bekijken of uitzoomen om een groter gedeelte van de afbeelding te bekijken. U kunt tevens een bepaald deel van de afbeelding vergroten.
Delen van de afbeelding die buiten het huidige afbeeldingsvenster vallen, kunt u toch bekijken. Als u bijvoorbeeld op een hoog vergrotingsniveau werkt, kunt u naar een ander gedeelte van de afbeelding pannen of springen zonder het vergrotingsniveau te hoeven aanpassen. Wanneer een afbeelding te groot is voor het venster, verschijnen er onder en rechts van de afbeelding schuifbalken.
U kunt het zoomgereedschap gebruiken om een afbeelding te vergroten (links) of u kunt de opdracht Vergrootglas gebruiken om een specifiek gebied te bekijken zonder de vergroting van de afbeelding te wijzigen (rechts).
* Zoomen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Zoomen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Klik om het gebied te vergroten of klik met de rechtermuisknop om het gebied te verkleinen.
De vergroting wordt gewijzigd in een vooringesteld percentage dat wordt weergegeven bij Zoomen (%) op het palet Opties voor gereedschap.
 
U kunt ook
 
De afbeelding met een gespecificeerd percentage vergroten
Typ een waarde bij het bedieningselement Zoomen (%) op het palet Gereedschapsopties.
De afbeelding op 100% bekijken
Kies Beeld Zoomen naar 100% of klik op de knop Zoomen naar 100% op het palet Opties voor gereedschap.
Wanneer u in- en uitzoomt wordt het afbeeldingsvenster standaard automatisch aangepast zodat de afbeelding past.
Als het gereedschap Zoomen actief is, kunt u de vergroting ook veranderen door aan het muiswieltje te draaien (als u een muis met een muiswieltje heeft) of via de styluspen.
U kunt de vergroting van een afbeelding ook wijzigen via Beeld Inzoomen en Beeld Uitzoomen.
* Gedeelte van een afbeelding vergroten
tabblad Bewerken 
1 Kies Beeld Vergrootglas als u de cursor in de vergrotingsmodus wilt zetten.
2 Plaats de aanwijzer boven het afbeeldingsgebied dat u wilt vergroten.
Het gebied onder de aanwijzer wordt 500% vergroot.
Kies opnieuw Beeld Vergrootglas om de vergrotingsmodus uit te schakelen.
* Rond een afbeelding pannen
tabblad Bewerken 
1 Kies het gereedschap Pannen op de werkbalk Gereedschappen.
2 Sleep in de afbeelding.
 
U kunt ook
 
Pannen terwijl u een ander gereedschap gebruikt
Houd de spatiebalk ingedrukt en sleep met het andere gereedschap.
Pannen rond een afbeelding met het palet Overzicht
Sleep de voorbeeldrechthoek op het palet Overzicht naar een nieuwe positie.
* Venster aan afbeelding aanpassen
tabblad Bewerken 
Kies Venster Aanpassen aan afbeelding.
U kunt het venster ook passend maken voor de afbeelding door op de knop Venster aanpassen aan afbeelding te klikken op het palet Opties voor gereedschap wanneer het gereedschap Pannen of Zoomen actief is.