Rondleiding door werkruimte
VideoStudio heeft drie werkruimten: Vastleggen, Bewerken en Delen. Deze werkruimten zijn gebaseerd op de belangrijkste stappen in het videobewerkingsproces. U kunt de werkruimten naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de panelen herschikken, zodat u altijd zicht hebt op de gewenste onderdelen.
Dit gedeelte geeft een overzicht van de volgende onderwerpen: