Hoofdstukken toevoegen en bewerken
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de optie Menu maken is geselecteerd. Door hoofdstukken toe te voegen kunt u submenu's creëren die gekoppeld zijn aan het bijbehorende videofragment. Als u hoofdstukken toevoegt aan uw VideoStudio-project, worden deze automatisch omgezet in hoofdstukken voor het diskmenu. Zie Beginpunten en hoofdstukken toevoegen voor meer informatie.
U kunt tot 99 hoofdstukken in een videofragment creëren.
Elk hoofdstuk dat voorgesteld wordt door een videominiatuur in een submenu fungeert als een bladwijzer in een videofragment. Wanneer kijkers op een hoofdstuk klikken, wordt de video afgespeeld vanaf het geselecteerde hoofdstuk.
Als de optie Menu maken niet is geselecteerd, wordt u onmiddellijk naar de voorbeeldstap geleid zonder menu's te maken nadat u op Volgende hebt geklikt.
Wanneer u een disk maakt met slechts één VideoStudio Pro-project of één videofragment, selecteer dan niet Eerste fragment gebruiken als introductievideo als u menu's wilt maken.
* Hoofdstukken maken of bewerken die aan een videofragment zijn gekoppeld
1 Selecteer een video in de lijst Mediafragmenten.
2 Klik op Hoofdstukken toevoegen/bewerken.
3 Versleep de Jogschuif om naar een scene te gaan die u wilt instellen als hoofdstukmarkering en klik op Hoofdstuk toevoegen. U kunt ook klikken op Automatisch hoofdstukken toevoegen als u automatisch hoofdstukken wilt laten selecteren.
Note: Als u Automatisch hoofdstukken toevoegen wilt gebruiken, moet uw video ten minste één minuut lang zijn of zijn voorzien van scènewijzigingsinformatie.
4 Herhaal stap 3 om meer hoofdstukmarkeringen toe te voegen.
5 Klik op OK.
U kunt ook gebruikmaken van Hoofdstuk verwijderen of Alle hoofdstukken verwijderen om ongewenste hoofdstukken te verwijderen.
Als u op Automatisch hoofdstukken toevoegen klikt en uw video is een AVI-bestand met DV-indeling, zal het programma automatisch scènewijzigingen detecteren en overeenkomstig hoofdstukken toevoegen. Voor MPEG-2-bestanden maakt het programma gebruik van scènewijzigingsinformatie om automatisch hoofdstukken te genereren.
* Diskmenu's maken
Met behulp van diskmenu's kunnen kijkers eenvoudig door de inhoud van een disk navigeren en eenvoudig de delen van de video kiezen die ze willen bekijken.
In VideoStudio kunt u diskmenu's maken met behulp van menusjablonen en deze aanpassen voor uw projecten.
* Een menusjabloon toepassen
1 Selecteer Menu maken op de pagina 1 Media toevoegen en klik op Volgende. U komt nu terecht op de pagina 2 Menu & Voorvertonen.
2 Klik op het tabblad Galerij op de miniatuur van de menusjabloon om deze toe te passen.
* Lay-outinstellingen toepassen op andere menupagina's
Klik op Lay-outinstellingen op het tabblad Bewerken en selecteer Op alle pagina's van dit menu toepassen.
* Achtergrondmuziek toevoegen aan menu's
1 Klik op de knop Achtergrondmuziek instellen op het tabblad Bewerken en kies in een menu met opties voor het selecteren van een audiobestand dat u wilt gebruiken als achtergrondmuziek.
2 Kies in het dialoogvenster Audiobestand openen het audiobestand dat u wilt gebruiken.
Note: Klik op de knop Audio-eigenschappen instellen om de duur van het geluid en effecten voor in- en uitfaden in te stellen.
* Achtergrondafbeeldingen of -video toevoegen aan menu's
1 Klik op de knop De achtergrond instellen op het tabblad Bewerken en kies een van de opties voor het selecteren van een afbeeldings- of videobestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.
 
2 Selecteer het gewenste afbeeldings- of videobestand in het dialoogvenster Afbeeldingsbestand openen of het dialoogvenster Videobestand openen.
* Bewegingsmenu's toevoegen
1 Selecteer Bewegingsmenu op het tabblad Bewerken.
2 Pas de duur van de videominiatuur aan door het aantal seconden in te stellen bij Duur.
Note: Als u bewegingsmenu's gebruikt, worden de bestanden groter. Bekijk de indicator voor gebruikte schijfruimte en de waarde van Vereiste menuruimte om te controleren of de bestandsgrootte binnen de limieten van de geselecteerde uitvoer blijft.