Tracks toevoegen en omwisselen
Met de functie Trackbeheer hebt u nog meer grip op de tijdlijn. U kunt maximaal 49 overlaytracks, twee titeltracks, één stemtrack en acht muziektracks toevoegen.
In een HTML5-project kunt u tot wel drie achtergrondtracks, 47 overlaytracks, twee titeltracks, één stemtrack en drie muziektracks toevoegen.
Er is maar één videotrack en één stemtrack.
U kunt ook aanvullende overlay-, titel- en muziektracks invoegen en verwijderen en overlaytracks rechtstreeks op de tijdlijn omwisselen.
* Tracks toevoegen met Trackbeheer
1 Klik op Trackbeheer op de werkbalk.
2 Geef het aantal tracks dat u wilt weergeven op in de vervolgkeuzelijst voor elk type track.
 
Klik op Als standaard instellen om de huidige instellingen als standaard in te stellen voor alle nieuwe projecten.
U kunt ook het aantal optionele tracks verminderen dat u hebt toegevoegd door de instellingen voor Trackbeheer aan te passen.
* Tracks op de Tijdlijn invoegen of hieruit verwijderen
1 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een trackknop voor een tracktype dat u wilt invoegen of verwijderen. Kies een van de volgende opdrachten:
Track boven invoegen — Voegt een track in boven de geselecteerde track
Track onder invoegen — Voegt een track in onder de geselecteerde track
Track verwijderen — Verwijdert de track uit de tijdlijn
Een track van hetzelfde type wordt ingevoegd of de geselecteerde track wordt verwijderd.
De menu-items die hierboven worden genoemd, worden alleen weergegeven als de actie is toegestaan. De optie Track verwijderen is bijvoorbeeld niet beschikbaar als u geen optionele tracks hebt toegevoegd aan het project. En als u al het maximum aantal tracks voor het geselecteerde tracktype hebt bereikt, worden de opdrachten voor het invoegen van tracks niet weergegeven.
* Overlaytracks omwisselen
1 Klik met de rechtermuisknop op het kopgebied van de overlaytrack en selecteer Tracks omwisselen.
2 Kies de bijbehorende overlaytrack die u wilt omwisselen.
Alle media in de geselecteerde overlaytracks worden omgewisseld.
Deze functie werkt alleen als u werkt aan projecten met meerdere overlaytracks.