Kleurfragmenten toevoegen
Kleurfragmenten zijn effen gekleurde achtergronden. U kunt de vooraf ingestelde kleurfragmenten gebruiken of nieuwe kleurfragmenten maken in de bibliotheek. U kunt bijvoorbeeld een zwart fragment invoegen als achtergrond voor de aftiteling aan het eind van de film.
* Een kleurfragment in de Kleurbibliotheek selecteren
1 Selecteer Media in het paneel Bibliotheek en kies Achtergronden > Effen kleuren in de vervolgkeuzelijst Galerij.
2 Kies de gewenste kleur zoals weergegeven in de bibliotheek en sleep deze naar de video- of overlaytrack.
Als u de gewenste kleur niet kunt zien, kunt u een andere kleur toevoegen. U kunt de kleur naderhand wijzigen door hierop in de tijdlijn te dubbelklikken en een kleur te kiezen in de kleurenkiezer op het tabblad Bewerken.