Muziek toevoegen (FastFlick)
De meeste sjablonen zijn voorzien van geïntegreerde muziektracks. U kunt deze houden, maar ook vervangen door eigen tracks. U kunt uw eigen muziek toevoegen, muziek verwijderen of de volgorde van de audiobestanden wijzigen. Ook kunt u audio normaliseren zodat het volume voor elk muziekfragment hetzelfde niveau heeft.
* Achtergrondmuziek toevoegen
1 Klik op het tabblad Uw media toevoegen op de knop Muziek bewerken .
2 Klik onder Muziekopties op Muziek toevoegen.
Het dialoogvenster Muziek toevoegen wordt geopend.
3 Selecteer de gewenste audiobestanden en klik op Openen.
* Audiofragmenten herschikken
1 Klik op het tabblad Uw media toevoegen op de knop Muziek bewerken.
2 Klik in de lijst Muziekopties op een audiobestand.
3 Klik op de knop Omhoog of Omlaag om de volgorde van de audiobestanden te wijzigen.
* Een audiobestand verwijderen
1 Klik op het tabblad Uw media toevoegen op de knop Muziek bewerken .
2 Klik op de titel van een audiobestand en klik op de knop Verwijderen .
* Audionormalisatie toepassen
1 Klik op het tabblad Uw media toevoegen op de knop Muziek bewerken .
2 Schakel het selectievakje voor Audio normaliseren in om het volume van elk muziekfragment op hetzelfde niveau in te stellen.