Audiobestanden toevoegen
U kunt audiobestanden op een van de volgende manieren aan uw project toevoegen:
U kunt audiobestanden toevoegen aan de bibliotheek vanaf een lokaal station of netwerkstation. (U vindt de van royalty's gevrijwaarde muziek van Triple Scoop in de bibliotheek).
Audio rippen vanaf een cd
Een stemfragment opnemen
Auto muziek gebruiken
Note: U kunt audio ook uit een videobestand halen.
* Een audiobestand aan de bibliotheek toevoegen
Klik in het venster Bibliotheek op de knop Geluiden , Mediabestanden importeren om te zoeken naar audiobestanden op uw computer.
Nadat u de audiobestanden in de bibliotheek hebt geïmporteerd, kunt u deze toevoegen aan uw project door ze vanuit de bibliotheek naar de tijdlijn te slepen.
* Een commentaarstem toevoegen
1 Verplaats de schuiver naar het deel van de video waar u de commentaarstem wilt invoegen.
2 Klik in de weergave Tijdlijn op de knop Opnemen/vastleggen opties en selecteer Stem. Het dialoogvenster Volume aanpassen wordt weergegeven.
Note: In het programma wordt een prompt weergegeven als er een bestaand stemfragment beschikbaar is op het huidige startpunt van het project. Zorg ervoor dat er geen fragment is geselecteerd door op een leeg gebied op de tijdlijn te klikken.
3 Spreek in de microfoon en controleer of de meter uitslaat. Met behulp van de Windows-audiomixer kunt u het volume van de microfoon aanpassen.
4 Klik op Starten en spreek in de microfoon.
5 Druk op [Esc] of klik op [Spatiebalk] om de opname te stoppen.
6 De beste manier om gesproken tekst op te nemen is om dit in sessies van 10 tot 15 seconden te doen. Dat maakt het gemakkelijker om een slechte opname te verwijderen en opnieuw uit te voeren. U kunt de opname verwijderen door het fragment op de tijdlijn te selecteren en op [Delete] te drukken.
* Muziek importeren vanaf een audio-cd
1 Klik in de weergave Tijdlijn op de knop Opnemen/vastleggen optie en klik op Importeren vanaf audio-cd.
Het dialoogvenster Cd-audio rippen verschijnt.
2 Selecteer de te importeren tracks in de tracklijst.
3 Klik op Bladeren en selecteer de doelmap waarin de geïmporteerde bestanden moeten worden opgeslagen.
4 Klik op Rippen om te beginnen met het importeren van de audiotracks.