Volgpaden aanpassen
U kunt het gedrag van een volgpad verfijnen of wijzigen door handmatig volgpunten opnieuw in te stellen. Raadpleeg Beweging van video-objecten volgen voor meer informatie over het maken van volgpaden.
* Volgpaden aanpassen
1 Selecteer een videobestand op de videotrack en klik op de knop Beweging volgen op de werkbalk.
2 Selecteer de tracker die u wilt aanpassen in de lijst met trackers.
3 Versleep de schuiver naar het punt waar u het pad wilt aanpassen.
4 Versleep de tracker naar de nieuwe positie van het sleutelframe.
5 Klik op de knop Beweging volgen om het pad opnieuw te volgen. De tracker gaat door met volgen aan de hand van de nieuwe positie van het sleutelframe.
Als u de volgpunten aanpast, kunt u de beweging van gelijkgemaakte objecten fijnafstemmen of vloeiender laten verlopen.
* De duur van een volgpad definiëren
1 Versleep de schuiver naar het punt waar u het volgen van de beweging wilt laten beginnen. Klik op de knop Intracken .
2 Versleep de schuiver naar het punt waar u het volgen van de beweging wilt laten eindigen. Klik op de knop Uittracken .
De duur van het volgpad is gedefinieerd.
* De duur van een volgpad verlengen
1 Versleep de schuiver naar het niet-gevolgde gebied waar u het volgen van de beweging wilt laten eindigen.
2 Klik op de knop Beweging volgen .
De beweging van het gevolgde object en het verlengde pad worden gegenereerd.
Als u de schuiver versleept en op de knop Intracken klikt, wordt het huidige pad verwijderd en wordt een nieuw beginpunt gemarkeerd.
* Volgpaden opnieuw instellen
U kunt het huidige volgpad opnieuw instellen en een nieuw gebied om te volgen selecteren door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:
Het volgpunt naar een andere locatie slepen.
Sleep de schuiver naar een andere locatie en klik op de knop Intracken .
Klik op de knop Opnieuw instellen .
* Trackers weergeven of verbergen
Klik op of om trackers weer te geven of te verbergen
* Trackers toevoegen
1 Klik op de knop Een nieuwe tracker toevoegen om de tweede tracker toe te voegen. Er wordt een nieuwe tracker weergegeven op het scherm en een nieuwe tracker wordt toegevoegd aan de lijst.
2 Sleep de tracker naar het gedeelte van de video dat u wilt volgen.
In ons voorbeeld wordt de tweede tracker naar een stilstaande visladder op het meer gesleept.
3 Klik op de knop Beweging volgen .
Als Volgpad weergeven wordt geselecteerd, worden de paden van beide trackers weergegeven en wordt de geselecteerde tracker gemarkeerd.
In het voorbeeld volgt tracker 1 de jongen terwijl tracker 2 de stilstaande visladder op het meer volgt. Aangezien de camera naar rechts pant, worden als resultaat het pad van tracker 1 die naar rechts beweegt en het pad van tracker 2 die naar links beweegt weergegeven.
4 Klik op OK.
U kunt een tracker verwijderen door een tracker te selecteren en op de knop Tracker verwijderen te klikken.
* Naam van trackers wijzigen
1 Selecteer een tracker en klik op de knop Trackernaam wijzigen .
2 Geef de nieuwe trackernaam op in het dialoogvenster Trackernaam wijzigen.
3 Klik op OK.