Stereokanalen aanpassen
In stereobestanden (twee kanalen) stelt één waveform de linker- en rechterkanalen voor.
* De stereomodus gebruiken
1 Ga naar Instellingen > Projecteigenschappen.
2 Selecteer in het dialoogvenster Projecteigenschappen het gewenste bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst Projectformaat.
3 Klik op Bewerken.
4 Klik in het dialoogvenster Profielopties wijzigen op het tabblad Compressie.
5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Audioformaat de optie Dolby Digital Audio.
6 Selecteer in het gedeelte Audio-instellingen de optie 2/0 (L, R) in het keuzevak Audiotype.
7 Klik op de knop Geluidsmix op de werkbalk.
8 Klik op de muziektrack.
9 Klik op Afspelen in het Optiepaneel.
10 Klik op het muzieknootsymbool midden in de Surround Sound Mixer en pas ze aan volgens de gewenste geluidspositie.
Note: Als u de muzieknoot verplaatst, wordt het geluid versterkt vanuit de gewenste richting.
11 Versleep Volume om het volumeniveau van de audio aan te passen.