Beweging toepassen op een overlayfragment
* Beweging toepassen op een overlayfragment
1 Selecteer een overlayfragment op de Tijdlijn.
2 Klik in het paneel Opties op het tabblad Bewerken.
3 Voer een van de volgende handelingen uit:
Schakel de optie Basisbeweging in en klik op een pijl voor In en Uit.
Schakel de optie Geavanceerde beweging in en klik op Beweging aanpassen. Zie Beweging aanpassen voor meer informatie.
Pauzeduur bepaalt hoe lang de pauze in het aangegeven gebied duurt voordat het fragment van het scherm verdwijnt. Als u beweging hebt toegepast op het overlayfragment, versleept u de snijmarkeringen om Pauzeduur in te stellen.