Scènes scannenen splitsen
Eén DV-band kan video's bevatten die zijn vastgelegd op verschillende tijdstippen. VideoStudio detecteert deze segmenten automatisch en slaat ze op als afzonderlijke bestanden.
* Scènes in uw video zoeken
Versleep de Shuttleknop om met verschillende snelheden vooruit en terug te gaan door het beeldmateriaal.
* Splitsen op scène gebruiken
1 Klik in de werkruimte Vastleggen op de knop Video vastleggen.
2 Schakel de optie Splitsen op scène op het Optiepaneel voor Video vastleggen in. VideoStudio zoekt automatisch naar scènes op basis van de opnamedatum en -tijd en legt deze vast in afzonderlijke bestanden.