Video's en foto's vastleggen
De procedure voor vastleggen is vergelijkbaar voor alle soorten camcorders, met uitzondering van de beschikbare vastleginstellingen in het Optiepaneel van Video vastleggen dat geselecteerd kan worden voor elk brontype.
Het Optiepaneel van Video vastleggen bestaat uit de volgende onderdelen:
Duur — Hiermee stelt u de tijdsduur voor het vastleggen in.
Bron — Toont het gedetecteerde vastlegapparaat samen met de overige vastlegapparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd.
Formaat — Geeft u een lijst van opties waaruit u een bestandsindeling selecteert om uw vastgelegde video op te slaan.
Bestandsnaam — Hier kunt u een naam opgeven voor vastgelegde bestanden.
Vastlegmap — Hier kunt u een locatie opgeven voor het opslaan van vastgelegde bestanden.
Splitsen op scène — Splitst de vastgelegde video automatisch op in verschillende bestanden op basis van de opnamedatum en -tijd.
Vastleggen naar bibliotheek — Hiermee kunt u een map in de bibliotheek selecteren of maken waarin u uw video kunt opslaan.
Opties — Hiermee geeft u een menu weer waarmee u de vastleginstellingen kunt aanpassen.
Video vastleggen — Hiermee kunt u video overzetten vanaf de bron naar de harde schijf.
Een momentopname maken — Hiermee legt u het weergegeven videoframe vast als foto.
* Video en foto's van uw camcorder vastleggen
1 Sluit uw camcorder aan op uw computer en zet de camcorder aan. Stel de camcorder in op de modus Afspelen (of VTR/VCR).
2 Klik in het Optiepaneel voor vastleggen op Video vastleggen.
3 Selecteer uw vastlegapparaat in de vervolgkeuzelijst Bron.
4 Selecteer een bestandsformaat in de vervolgkeuzelijst Formaat. Geef in het mapvak Vastleggen een maplocatie op of schakel het selectievakje Vastleggen naar bibliotheek in en selecteer een map in de vervolgkeuzelijst.
Note: Klik op Opties om de vastleginstellingen aan te passen aan uw videoapparaat.
5 Scan uw video om het deel te zoeken dat u wilt vastleggen.
Note: Als u video vastlegt van een DV- of HDV-camcorder, kunt u het navigatiegedeelte gebruiken om uw videoband af te spelen.
6 Klik op Video vastleggen wanneer de video die u wilt vastleggen, zich al op het gewenste startpunt bevindt. Klik op Vastleggen stoppen of druk op [Esc] om het vastleggen te stoppen.
7 Als u een foto uit de videobeelden wilt vastleggen, onderbreekt u de video op het gewenste punt en klikt u op Een momentopname maken.
Note: Wanneer de camcorder zich in opnamemodus bevindt (meestal aangeduid met CAMERA of MOVIE), kunt u live-video vastleggen.
Note: De beschikbare instellingen in het dialoogvenster Video-eigenschappen verschillen, afhankelijk van de door u gekozen indeling van het vastlegbestand.
* Video's en foto's vastleggen met een DSLR
1 Sluit uw DSLR aan op uw computer en zet het apparaat aan.
2 Klik op Video vastleggen en selecteer uw apparaat in de vervolgkeuzelijst Bron.
3 Geef een maplocatie op voor uw opgeslagen bestanden door op de knop Vastlegmap te klikken.
4 Klik op Video vastleggen om te beginnen met opnemen. Klik op Vastleggen stoppen of druk op [Esc] om het vastleggen te stoppen.
5 Als u een foto wilt vastleggen terwijl de DSLR is aangesloten op de computer, klikt u op Een momentopname maken.
* Video van een HDV-camcorder vastleggen
1 Sluit de HDV-camcorder met een IEEE-1394-kabel aan op de IEEE-1394-poort van uw computer.
2 Zet de camcorder aan en stel deze in op de modus voor Afspelen/bewerken. Als u een HDV-camcorder hebt, controleer dan of uw HDV-camcorder is ingesteld op de HDV-modus.
Note: Bij Sony HDV-camcorders klapt u het LCD-scherm open en controleert u of HDVout I-Link wordt weergegeven op het LCD-scherm om na te gaan of de camera is ingesteld op de HDV-modus. Als DVout I-Link wordt weergegeven, drukt u op P-MENU rechtsonder in het scherm. Druk in het menu op MENU > STANDARD SET > VCR HDV/DV en druk vervolgens op HDV.
3 Klik in de werkruimte Vastleggen op de knop Video vastleggen .
* DVB-T-video vastleggen
1 Klik in de werkruimte Vastleggen op de knop Video vastleggen .
Note: Voordat u begint met vastleggen, moet u de DVB-T-bron aansluiten op een compatibele vastlegkaart die op de computer is geïnstalleerd.
2 Selecteer de optie Digitale tv in de vervolgkeuzelijst Bron.
3 Klik op Opties en selecteer Video-eigenschappen. Het dialoogvenster Video-eigenschappen verschijnt.
4 Selecteer op het tabblad Invoerbron de optie TV in de vervolgkeuzelijst Invoerbron. Klik op OK.
5 Klik op Scan starten bij Kanalenlijst om te beginnen met scannen naar kanalen.
Note: DVB-T-kanalen worden niet automatisch gescand. U moet deze kanalen handmatig scannen voordat u kunt vastleggen.
6 Klik op Video vastleggen.
7 Klik op Ja als u wordt gevraagd of u wilt beginnen met vastleggen en DVB-T-video automatisch wilt herstellen.
8 Volg de resterende stappen die worden beschreven in de procedure voor het vastleggen van video's.
* Tv-beelden vastleggen
1 Selecteer uw TV-tuner in de vervolgkeuzelijst Bron.
2 Klik op Opties > Video-eigenschappen om het dialoogvenster Video-eigenschappen te openen. Pas indien nodig de instellingen aan.
Klik op het tabblad Tunergegevens om Antenne of Kabel te selecteren, te scannen naar beschikbare kanalen in uw regio, enzovoort.
3 Geef in het vak Kanaal het nummer op van het kanaal dat u wilt vastleggen.
* Video vastleggen in MPEG-2-indeling
1 Kies uw videobron bij Bron.
2 Geef bij Vastlegmap de bestemmingsmap op waarin u de fragmenten wilt opslaan.
3 Klik op Opties en selecteer Video-eigenschappen. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend een profiel in de vervolgkeuzelijst Huidig profiel.
4 Klik op OK.
5 Klik op Video vastleggen om het vastleggen te starten en klik op Vastleggen stoppen om uw vastlegsessie te beëindigen. Uw mediafragment wordt automatisch opgeslagen in MPEG-2-formaat in de map die u hebt opgegeven.