Chromatoets gebruiken voor een Groen scherm-effect
Chromatoets wordt gebruikt om een specifieke kleur te verwijderen uit een overlayfragment. Als u bijvoorbeeld een onderwerp vastlegt tegen de achtergrond van een 'groen scherm' of een deel van een onderwerp bedekt met groen, kunt u de Chromatoets gebruiken om het groen te verwijderen. U kunt het onderwerp vervolgens op een andere achtergrond plaatsen om de omgeving te wijzigen of een speciaal effect toepassen, zoals weergave van een zwevend onderwerp.
 
 
U kunt Chromatoets gebruiken om de achtergrond achter onderwerpen die zijn vastgelegd tegen een groen scherm te vervangen.
 
* Chromatoets gebruiken om de geselecteerde kleuren transparant te maken
1 Selecteer een overlayfragment op de Tijdlijn.
2 Klik in het paneel Opties op het tabblad Chromatoets.
3 Schakel het selectievakje Chromatoets in.
4 Gebruik het gereedschap Pipet om de kleur te kiezen die u transparant wilt maken in het voorbeeldvenster.
5 Pas de waarde voor kleurovereenkomst aan (rechts van het gereedschap Pipet). Het transparantie-effect is zichtbaar in het voorbeeldvenster.
6 Als u de randen van de overlay wilt bijsnijden, kunt u een waarde typen in de vakken Breedte en Hoogte. De waarde is een percentage van de volledige afmetingen.
Als u de manier waarop de overlay met de achtergrond wordt vermengd fijn wilt afstemmen, past u de instellingen aan op het tabblad Mengen. Zie Overlayfragmenten samenvoegen met de achtergrond voor meer informatie.