Een 360°-video omzetten in standaardvideo
Dit zijn enkele redenen waarom mensen 360°-video omzetten in standaardvideo.
Er zijn gevallen waarin u wilt bepalen wat gebruikers te zien krijgen in 360°-video-opnamen. Wanneer u de opnamen omzet in standaardvideo in VideoStudio, kunt u de bron van de 360°-video vrijwel op dezelfde manier gebruiken als de bronnen voor opnamen van meerdere camera's: u kunt de weergave voor uw publiek met de nauwkeurigheid van sleutelframes kiezen.
U kunt standaardvideo afspelen in een grotere aantal toepassingen en op een groter aantal apparaten. Er is geen speciale speler vereist (de video is niet interactief).
Standaardvideo heeft een veel kleinere bestandsgrootte dan 360°-video.
Het dialoogvenster 360 naar standaard. De bron voor de 360°-video wordt aan de linkerkant weergegeven en een voorbeeld van standaardvideo wordt aan de rechterkant weergegeven.
Besturingselementen en instellingen
U kunt de volgende besturingselementen en instellingen vinden in de vensters 360°-video en Standaard naar 360°.
Met de sleutelframebesturingselementen kunt u de sleutelframes op de tijdlijn wijzigen, op basis van de positie van de scrubber. U kunt de opties Sleutelframe toevoegen, Sleutelframe verwijderen, Ga naar vorig sleutelframe, Sleutelframes omkeren, Sleutelframe naar links verplaatsen, Sleutelframe naar rechts verplaatsen en Ga naar volgend sleutelframe selecteren.
Met de afspeelbalk kunt u door uw fragment navigeren (Start, Vorige frame, Afspelen, Volgende frame, Einde).
Met Tijdcode kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van uw project of een geselecteerd fragment gaan door de exacte tijdcode op te geven.
Met de scrubber kunt u door het fragment schuiven. Als u op een sleutelframe klikt, wordt de scrubber verplaatst naar de huidige positie op de tijdlijn.
De tijdlijn in het dialoogvenster 360 tot standaard is een eenvoudige balk met tijdaanduidingen. Deze bevat de sleutelframes die u instelt en u kunt erop navigeren met de schuiver. U kunt de knoppen Inzoomen en Uitzoomen rechts van de tijdlijn gebruiken om de tijdseenheden uit te breiden of in te korten.
Pannen — Hiermee kunt u de weergave horizontaal aanpassen (x-as).
Kantelen — Hiermee kunt u de weergave verticaal aanpassen (x-as).
Weergaveveld — Hiermee kunt u aanpassen hoe dichtbij of veraf de camera lijkt te zijn van de scène in de geselecteerde weergave. Het effect is vergelijkbaar met zoomen. Met lagere waarden zoomt u in voor een nauwere weergave, terwijl u met hogere waarden uitzoomt voor een bredere weergave.
* 360°-video omzetten in standaardvideo
1 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een 360°-videofragment en kies 360°-video > 360°-video en kies een conversietype.
Het bijbehorende venster 360°-video wordt geopend met twee voorbeeldvensters: de bron van de 360°-video ziet u aan de linkerkant en een voorbeeldweergave van de standaardvideo aan de rechterkant.
2 Sleep het pictogram weergavetracker in het 360°-video-venster totdat de positie overeenkomt met de weergave die u in het venster voor standaardvideo wilt tonen.
3 Klik op Afspelen en sleep de weergavetracker tijdens het afspelen van de 360°-video als u de weergave in het venster met de standaardvideo wilt wijzigen.
Elke keer dat u de weergave wijzigt, worden er sleutelframes toegevoegd.
Sleutelframes worden als blauwe ruiten langs de tijdlijn weergegeven. Het geselecteerde sleutelframe is rood. Sleutelframeknoppen (standaardbesturingselementen voor sleutelframes) worden boven de tijdlijn weergegeven.
4 Als u klaar bent, kunt u de video afspelen en de weergave bewerken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
Verwijder een sleutelframe door er op de tijdlijn op te klikken en op Delete te drukken.
Sleep een sleutelframe op de tijdlijn om het tijdstip te wijzigen waarop de weergave wordt getoond.
Klik op een sleutelframe en wijzig de weergave door de waarden voor Pannen, Kantelen en Weergaveveld te wijzigen in het gebied Hoek.
5 Klik op OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar de tijdlijn.
Als u alle sleutelframes wilt wissen, klikt u op de knop Herstellen.
6 Wanneer u het project wilt uitvoeren, moet u de standaardindeling voor video kiezen.