Meerdere bestanden converteren
Met Batch converteren kunt u een groot aantal bestanden tegelijk converteren naar een andere indeling. U kunt ook een profiel maken voor uitvoeren van batchconversies. U kunt dan de instellingen voor batchconversie opslaan en deze toepassen op toekomstige conversiebewerkingen.
* Batch converteren uitvoeren
1 Klik op Bestand > Batch converteren.
2 Klik op Toevoegen en selecteer de bestanden die u wilt converteren.
3 Selecteer een uitvoerbestand bij Opslaan in map.
4 Selecteer het gewenste uitvoertype bij Opslaan als type.
Als u geavanceerde instellingen voor opslaan wilt instellen, klikt u op de knop Opties
5 Klik op Converteren.
Het resultaat wordt weergegeven in het dialoogvenster Taakrapport. Klik op OK om de procedure te voltooien.
* Een profiel maken voor Batch converteren
1 Klik op Bestand > Batch converteren.
2 Selecteer in het dialoogvenster Batch converteren de instellingen die u wilt opnemen in het profiel.
3 Klik op de knop Profiel en selecteer Profiel toevoegen.
4 Geef in het dialoogvenster Sjabloon toevoegen een naam op voor het profiel.
Als u een bepaald profiel voor Batch converteren wilt toepassen, klikt u op de knop Profiel en selecteert u het gewenste profiel.
U kunt profielen voor Batch converteren ook verwijderen. Klik hiervoor op de knop Profiel, selecteer de optie Profiel verwijderen en selecteer vervolgens het profiel dat u wilt verwijderen.