Titels converteren naar afbeeldings- en animatiebestanden
U kunt een frame in een titelfragment converteren naar een afbeeldingsbestand (PNG) of u kunt titelfragmenten met bewegende elementen converteren naar een animatiebestand (UISX). Het PNG- of UISX-bestand wordt opgeslagen als alfakanaalbestand. Waarom kan het aan te raden zijn om titels te converteren? U kunt geconverteerde titels toevoegen aan overlaytracks, zodat u over meer creatieve opties beschikt en u meer kenmerken kunt gebruiken. Zie Overlayfragmenten voor meer informatie.
Zorg ervoor dat de tekst in uw titel definitief is voordat u converteert, want eenmaal geconverteerde tekst kunt u niet bewerken.
* Een titel converteren naar een afbeelding (PNG)
1 Klik in de tijdlijn op een fragment op de titeltrack.
2 Ga met de schuiver naar het frame dat u als afbeelding wilt vastleggen.
3 Klik met de rechtermuisknop op het fragment en kies Dit frame naar PNG converteren.
Het PNG-bestand wordt toegevoegd aan de bibliotheek (categorie Foto's).
* Een bewegende titel converteren naar een animatiebestand (UISX)
1 Klik in de tijdlijn op een fragment met bewegende elementen op de titeltrack.
2 Klik met de rechtermuisknop op het fragment en kies Converteren naar animatie.
Het UISX-bestand wordt toegevoegd aan de bibliotheek (categorie Video's).