Een diskimage kopiëren
Een diskimage is een enkel bestand waarin de volledige inhoud en bestandsstructuur van een disk zijn vastgelegd. Als u een diskimage maakt op uw computer, kunt u de inhoud van de brondisk bewaren en later opnieuw branden. U hebt voldoende schijfruimte op uw computer nodig om het diskimage op te slaan.
* Een diskimage kopiëren:
1 Plaats een lege disk in de brander.
2 Klik op Extra > Branden vanaf diskimage (ISO).
Het dialoogvenster voor het kopiëren van een disk wordt geopend.
3 Blader bij Bron diskimagebestand naar het diskimage (*.iso-bestand) en selecteer het.
4 Kies het station van de brander bij Bestemming.
5 Klik op Kopiëren om te beginnen met kopiëren.
Klik op om voorkeuren voor het branden in te stellen.